Talviuintipaikka
Toimittajalta: Talviuintipaikka on Rovaniemen päättäjille menetetty mahdollisuus, mutta miten käy maastopyöräilyreittien?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tal­vi­uin­ti­paik­ka on Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le me­ne­tet­ty mah­dol­li­suus, mutta miten käy maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien?

03.02.2021 10:05 2
Avannolle jopa jonoa: talviuintipaikka vetää rovaniemeläisiä puoleensa ennätyksellisesti

Avan­nol­le jopa jonoa: tal­vi­uin­ti­paik­ka vetää ro­va­nie­me­läi­siä puo­leen­sa en­nä­tyk­sel­li­ses­ti

03.02.2021 09:51
Uskallatko avantoon? Rakastu talviuintiin -tapahtuma tarjoaa raikkaan pulahduksen Kemijokeen

Us­kal­lat­ko avan­toon? Rakastu tal­vi­uin­tiin -ta­pah­tu­ma tarjoaa raik­kaan pu­lah­duk­sen Ke­mi­jo­keen

13.01.2021 15:55
Toimittajalta: Harmittaa, että talviuintipaikkaa ei saatu Rovaniemen keskustaan, mutta eteenpäin on mentävä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Har­mit­taa, että tal­vi­uin­ti­paik­kaa ei saatu Ro­va­nie­men kes­kus­taan, mutta eteen­päin on mentävä

30.11.2020 08:57
Rovaniemelle viimein pysyvä talviuintipaikka Suutarinkorvaan – Väliaikaisuus käynyt kalliiksi: "Käytännössä aina kun kontti nousee ilmaan, niin tuhatlappunen vilisee silmissä"

Ro­va­nie­mel­le viimein pysyvä tal­vi­uin­ti­paik­ka Suu­ta­rin­kor­vaan – Vä­li­ai­kai­suus käynyt kal­liik­si: "Käy­tän­nös­sä aina kun kontti nousee ilmaan, niin tu­hat­lap­pu­nen vilisee sil­mis­sä"

24.11.2020 13:41 3
Talviuinti alkaa Koskipuiston rannassa koronaehdoin – telttasaunaa ei toistaiseksi rakenneta

Tal­vi­uin­ti alkaa Kos­ki­puis­ton ran­nas­sa ko­ro­na­eh­doin – telt­ta­sau­naa ei tois­tai­sek­si ra­ken­ne­ta

06.10.2020 14:33