Syväkankaan koulu

Sy­vä­kan­kaan kou­lul­la Kemissä on ta­pah­tu­nut ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Opet­ta­jia ja hen­ki­lö­kun­taa mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

20.11.2020 19:55
Tilaajille

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22
Tilaajille

Kemin Sy­vä­kan­kaan koulun op­pi­laal­la to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – 8. ja 9. luokan op­pi­lai­ta ke­ho­te­taan py­sy­mään kotona seu­raa­vat kaksi viikkoa

28.03.2020 10:34

Moni koulu yrittää ratkoa kiu­saa­mis- ja vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta liian usein ja liian pitkään itse: "Miksi moni opet­ta­ja vä­syt­tää itsensä asial­la, joka ei ole hänen teh­tä­vän­sä?"

12.11.2019 07:25 1
Tilaajille