Työelämä: Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Supikoira
Metsästys ja metsästäjät ovat suurennuslasin alla – Juha Mäkimartti puhuu metsästäjien puolesta lopun elämäänsä

Met­säs­tys ja met­säs­tä­jät ovat suu­ren­nus­la­sin alla – Juha Mä­ki­mart­ti puhuu met­säs­tä­jien puo­les­ta lopun elä­mään­sä

23.09.2022 12:11
Supikoira osoittautui riistakamerakuvissa aikamoiseksi sorsanpesärosvoksi – vesilintukantojen taantumiseen useita syitä

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:45 1
Tilaajille
Mökkiläiset halutaan mukaan haitallisten pienpetojen torjuntaan

Mök­ki­läi­set ha­lu­taan mukaan hai­tal­lis­ten pien­pe­to­jen tor­jun­taan

14.06.2021 12:10
Tilaajille
Työ jatkuu supikoirien poistamiseksi - keminmaalainen Juha Mäkimartti koordinoi hanketta

Työ jatkuu su­pi­koi­rien pois­ta­mi­sek­si - ke­min­maa­lai­nen Juha Mä­ki­mart­ti koor­di­noi han­ket­ta

13.09.2019 12:49
Lapissa metsästäviä kannustetaan supikoirien tehopyyntiin - tavoitteena estää vieraslajin leviäminen Ruotsiin ja Norjaan

Lapissa met­säs­tä­viä kan­nus­te­taan su­pi­koi­rien te­ho­pyyn­tiin - ta­voit­tee­na estää vie­ras­la­jin le­viä­mi­nen Ruot­siin ja Norjaan

12.09.2019 16:58
Tilaajille