Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Supikoira
Metsästys ja metsästäjät ovat suurennuslasin alla – Juha Mäkimartti puhuu metsästäjien puolesta lopun elämäänsä

Met­säs­tys ja met­säs­tä­jät ovat suu­ren­nus­la­sin alla – Juha Mä­ki­mart­ti puhuu met­säs­tä­jien puo­les­ta lopun elä­mään­sä

23.09.2022 12:11
Supikoira osoittautui riistakamerakuvissa aikamoiseksi sorsanpesärosvoksi – vesilintukantojen taantumiseen useita syitä

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:45 1
Tilaajille
Mökkiläiset halutaan mukaan haitallisten pienpetojen torjuntaan

Mök­ki­läi­set ha­lu­taan mukaan hai­tal­lis­ten pien­pe­to­jen tor­jun­taan

14.06.2021 12:10
Tilaajille
Työ jatkuu supikoirien poistamiseksi - keminmaalainen Juha Mäkimartti koordinoi hanketta

Työ jatkuu su­pi­koi­rien pois­ta­mi­sek­si - ke­min­maa­lai­nen Juha Mä­ki­mart­ti koor­di­noi han­ket­ta

13.09.2019 12:49
Lapissa metsästäviä kannustetaan supikoirien tehopyyntiin - tavoitteena estää vieraslajin leviäminen Ruotsiin ja Norjaan

Lapissa met­säs­tä­viä kan­nus­te­taan su­pi­koi­rien te­ho­pyyn­tiin - ta­voit­tee­na estää vie­ras­la­jin le­viä­mi­nen Ruot­siin ja Norjaan

12.09.2019 16:58
Tilaajille