Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sudan
Sudanin taisteluissa kuolleita ainakin 97

Sudanin tais­te­luis­sa kuol­lei­ta ainakin 97

17.04.2023 07:48
Sudan pääsi askeleen lähemmäs rauhansopimusta

Sudan pääsi as­ke­leen lä­hem­mäs rau­han­so­pi­mus­ta

31.08.2020 15:12
Sudanin Darfurissa tapettiin yli 60 ihmistä – alueen surullinen menneisyys pitää sisällään joukkomurhan ja jatkuvia konflikteja

Sudanin Dar­fu­ris­sa ta­pet­tiin yli 60 ihmistä – alueen su­rul­li­nen men­nei­syys pitää si­säl­lään jouk­ko­mur­han ja jat­ku­via konf­lik­te­ja

27.07.2020 19:00
Sudan kielsi silpomisen – tuleeko todellinen muutos vai onko kyse lännen miellyttämisestä?

Sudan kielsi sil­po­mi­sen – tuleeko to­del­li­nen muutos vai onko kyse lännen miel­lyt­tä­mi­ses­tä?

17.07.2020 06:30
Sudan sallii alkoholin käytön ei-muslimeille ja uskosta luopumisen – naisten sukupuolielinten silpominen kielletään

Sudan sallii al­ko­ho­lin käytön ei-mus­li­meil­le ja uskosta luo­pu­mi­sen – naisten su­ku­puo­li­elin­ten sil­po­mi­nen kiel­le­tään

12.07.2020 20:28
"Sukuni varmasti pahoinpitelisi minut housujen käytöstä" – näin sudanilaiset kommentoivat uutta lakia, joka sallii naisille tanssimisen ja housuihin pukeutumisen

"Sukuni var­mas­ti pa­hoin­pi­te­li­si minut hou­su­jen käy­tös­tä" – näin su­da­ni­lai­set kom­men­toi­vat uutta lakia, joka sallii nai­sil­le tans­si­mi­sen ja hou­sui­hin pu­keu­tu­mi­sen

26.12.2019 08:00
Tilaajille
Sudanin entisen presidentin puolue hajotettiin – samalla naisten toimintaa rajoittanut laki kumottiin

Sudanin entisen pre­si­den­tin puolue ha­jo­tet­tiin – samalla naisten toi­min­taa ra­joit­ta­nut laki ku­mot­tiin

29.11.2019 09:56