Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

seminaari
”Jatkuvan kuluttamisen ja luonnon hyväksikäytön on yksinkertaisesti loputtava” – Levillä järjestetyn Aurora-tulevaisuustapahtuman pääpaino oli ilmastossa ja tasa-arvossa

”Jat­ku­van ku­lut­ta­mi­sen ja luonnon hy­väk­si­käy­tön on yk­sin­ker­tai­ses­ti lo­put­ta­va” – Levillä jär­jes­te­tyn Au­ro­ra-tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­man pää­pai­no oli il­mas­tos­sa ja ta­sa-ar­vos­sa

19.11.2022 12:00 7
Tilaajille
"Tarvitaanko uusia ideoita? Eikö Tahko keksinyt jo kaiken?" – Tahko-innovaatiuoseminaari ensi tiistaina Rovaniemellä

"Tar­vi­taan­ko uusia ideoi­ta? Eikö Tahko kek­si­nyt jo kai­ken?" – Tah­ko-in­no­vaa­tiuo­se­mi­naa­ri ensi tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

18.10.2022 12:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen asiaa Lapin liitto ajaa?

12.04.2022 05:00
Tilaajille