lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Säveltäminen
Rovaniemeläislähtöisen Outi Tarkiaisen, 38, taipaleella taidemusiikin huippusäveltäjäksi on tarvittu lahjakkuutta ja lujaa tahtoa, mutta myös onnenkantamoisia ja kannattelijoita

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Outi Tar­kiai­sen, 38, tai­pa­leel­la tai­de­mu­sii­kin huip­pu­sä­vel­tä­jäk­si on tar­vit­tu lah­jak­kuut­ta ja lujaa tahtoa, mutta myös on­nen­kan­ta­moi­sia ja kan­nat­te­li­joi­ta

22.07.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöisen Outi Tarkiaisen uusi ooppera vie saamelaisaiheen Keski-Euroopan oopperalavoille – perustuu Niillas Holmbergin Halla Helle -romaaniin ja vielä julkaisemattomaan toiseen teokseen

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Outi Tar­kiai­sen uusi ooppera vie saa­me­lais­ai­heen Kes­ki-Eu­roo­pan oop­pe­ra­la­voil­le – pe­rus­tuu Niillas Holm­ber­gin Halla Helle -ro­maa­niin ja vielä jul­kai­se­mat­to­maan toiseen teok­seen

14.04.2023 10:34 1
Tilaajille
Lauluja arkisista väläyksistä – esikoissinglen julkaisu on uusi avaus rovaniemeläislähtöisen näyttelijän ja muusikon Malla Collinin uralla

Lauluja ar­ki­sis­ta vä­läyk­sis­tä – esi­kois­sing­len jul­kai­su on uusi avaus ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen näyt­te­li­jän ja muu­si­kon Malla Col­li­nin uralla

29.04.2022 08:00
Tilaajille
Käyrätorvistin ja säveltäjän yhteiset haasteet

Käy­rä­tor­vis­tin ja sä­vel­tä­jän yh­tei­set haas­teet

18.05.2021 12:01
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen säveltäjä Outi Tarkiainen valittiin vuoden naiseksi – "Nyt on onneksi koittamassa aika, jossa historiaa uskalletaan tarkastella uudelleen, ja useat naissäveltäjät ovat päässeet kuuluviin"

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen va­lit­tiin vuoden nai­sek­si – "Nyt on onneksi koit­ta­mas­sa aika, jossa his­to­riaa us­kal­le­taan tar­kas­tel­la uu­del­leen, ja useat nais­sä­vel­tä­jät ovat pääs­seet kuu­lu­viin"

08.05.2021 18:50 5
Tilaajille
Rovaniemelläkin asuva tähtisäveltäjä Outi Tarkiainen kirjoittaa oopperaa vauva-arjen keskellä: "Mitä tylsempi elämä minulla on, sitä enemmän sävellän"

Ro­va­nie­mel­lä­kin asuva täh­ti­sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen kir­joit­taa oop­pe­raa vau­va-ar­jen kes­kel­lä: "Mitä tyl­sem­pi elämä minulla on, sitä enemmän sä­vel­län"

10.01.2021 08:01 1
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöisen Outi Tarkiaisen teos ehdolla Fondation Prince Pierre de Monacon musiikkipalkinnon saajaksi

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Outi Tar­kiai­sen teos ehdolla Fon­da­tion Prince Pierre de Monacon mu­siik­ki­pal­kin­non saa­jak­si

10.08.2020 15:03
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöisestä Ville Raasakasta tuli säveltäjä, kun kitarakäsi petti

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­ses­tä Ville Raa­sa­kas­ta tuli sä­vel­tä­jä, kun ki­ta­ra­kä­si petti

21.04.2020 21:18
Tilaajille
Sanna Ahvenjärvi kannustaa  lapsia ja nuoria: Kaikki oppilaat saavat säveltää

Sanna Ah­ven­jär­vi kan­nus­taa lapsia ja nuoria: Kaikki op­pi­laat saavat sä­vel­tää

09.03.2020 14:34
Tilaajille