Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähköverkko
Keminmaan Isohaaran voimalaitoksen liepeet kaunistuvat – Fingridin maisemaa vallitseva avokytkinlaitos häviää ja korvautuu uuden sähköaseman sisäkytkinlaitoksella

Ke­min­maan Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen liepeet kau­nis­tu­vat – Fing­ri­din mai­se­maa val­lit­se­va avo­kyt­kin­lai­tos häviää ja kor­vau­tuu uuden säh­kö­ase­man si­sä­kyt­kin­lai­tok­sel­la

06.09.2021 19:30 1
Tilaajille
Sähkölinjoja tarkastetaan lentämällä Simossa, Kemissä, Muoniossa ja Sallassa

Säh­kö­lin­jo­ja tar­kas­te­taan len­tä­mäl­lä Si­mos­sa, Ke­mis­sä, Muo­nios­sa ja Sal­las­sa

21.03.2021 19:16
Tilaajille
Puheenvuoro: Sähkönsiirron todelliset kustannukset ovat olleet 30–40 prosenttia listahintoja alemmat – kohtuullisuus pitää määritellä laissa

Pu­heen­vuo­ro: Säh­kön­siir­ron to­del­li­set kus­tan­nuk­set ovat olleet 30–40 pro­sent­tia lis­ta­hin­to­ja alemmat – koh­tuul­li­suus pitää mää­ri­tel­lä laissa

19.12.2020 09:00 4
Fingrid laajentaa Kittilän sähköaseman toimintavarmuutta 9 miljoonalla – suurimpia käyttäjiä neljän kunnan lisäksi Levin ja Ylläksen hiihtokeskukset

Fingrid laa­jen­taa Kit­ti­län säh­kö­ase­man toi­min­ta­var­muut­ta 9 mil­joo­nal­la – suu­rim­pia käyt­tä­jiä neljän kunnan lisäksi Levin ja Yl­läk­sen hiih­to­kes­kuk­set

26.02.2020 13:15
Tilaajille
Vaarallista kelkkailua Alakorkalossa sähköverkkotyömaalla: "Se on pää poikki jos niihin pimeällä ajaa"

Vaa­ral­lis­ta kelk­kai­lua Ala­kor­ka­los­sa säh­kö­verk­ko­työ­maal­la: "Se on pää poikki jos niihin pi­meäl­lä ajaa"

22.01.2020 10:40
Tilaajille
Energia-alalla investoinnit vahvassa vedossa – muualla teollisuudessa vain vaimeaa kasvua

Ener­gia-alal­la in­ves­toin­nit vah­vas­sa vedossa – muualla teol­li­suu­des­sa vain vaimeaa kasvua

08.01.2020 10:34