Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Fingrid laa­jen­taa Kit­ti­län säh­kö­ase­man toi­min­ta­var­muut­ta 9 mil­joo­nal­la – suu­rim­pia käyt­tä­jiä neljän kunnan lisäksi Levin ja Yl­läk­sen hiih­to­kes­kuk­set

Fingrid laajentaa sähköntoimitusvarmuutta Kittilän kunnassa sijaitsevalla Isoniemen sähköasemalla. Hankkeella parannetaan alueen sähköverkon luotettavuutta.

Sähköasemalle rakennetaan muun muassa toinen päämuuntaja ja isommat kytkinlaitokset. Urakoiden arvo on yhteensä noin 9 miljoonaa euroa ja koko projekti valmistuu syksyllä 2021.