Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Ener­gia-alal­la in­ves­toin­nit vah­vas­sa vedossa – muualla teol­li­suu­des­sa vain vaimeaa kasvua

Energia-alan investointeja vauhdittavat sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen ja suuntautuminen uusiutuvaan energiantuotantoon.

Energia-alalle investointeja tuo sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen. Kuvassa sähköverkkojen rakentamista tarkastelee Rovakairan Verkonrakennus Oy:n alue-esimies Juha Kaltiokumpu.
Energia-alalle investointeja tuo sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen. Kuvassa sähköverkkojen rakentamista tarkastelee Rovakairan Verkonrakennus Oy:n alue-esimies Juha Kaltiokumpu.

Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat Suomessa hitaasti.  Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n tuoreen investointitiedustelun mukaan kasvu olisi vuonna 2020 vajaan prosentin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden kiinteiden investointien arvoksi arvioidaan noin 4,5 miljardia euroa vuonna 2020.

– Suomen heikentyvä taloustilanne sekä alentunut kapasiteetin käyttöaste heijastuvat teollisuusyritysten investointihalukkuuteen kuluvana vuonna. Tehdasteollisuuden investoinnit kasvavat maltillisesti ja investointiaste pysyy matalalla tasolla. Vain energiateollisuudessa investointien määrä kasvaa selvästi tänä vuonna, kertoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.

Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvavat hieman kiinteitä investointeja enemmän, vajaat kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvoksi ennakoidaan tälle vuodelle 2,9 miljardia euroa. Teollisuuden yhteenlaskettu investointisumma kasvaisi EK:n arvion mukaan kuluvana vuonna noin yhdellä prosentilla 7,4 miljardiin euroon.

Uusiutuva energiantuotanto vauhdissa

Energia-ala porskuttaa muuhun teollisuuteen verrattuna. Investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2,8 miljardiin euroon ja kasvua viime vuoteen verrattuna olisi reilut 20 prosenttia.

Energia-alan investointeja vauhdittavat sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen ja suuntautuminen uusiutuvaan energiantuotantoon.

-

Suomen teollisuuden investointiasteen arvioidaan olevan tänä vuonna noin 19 prosenttia, mikä on jonkin verran keskimääräistä länsieurooppalaista tasoa matalampi.

EK:n tiedustelun mukaan kuluvalle vuodelle suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista 48 prosenttia on korvausinvestointeja ja vain 29 prosenttia kapasiteetin laajentamiseen tähtääviä investointeja.

Heikkonen ei usko suureen muutokseen jatkossakaan. Hallitus on jo päättänyt pyrkiä vauhdittamaan yritysten investointeja korotetuilla poistoilla. Hallituksen esityksen mukaan yrittäjät ja maatalousyrittäjät saavat tehdä tuplapoistot vuosien 2020-2023 käyttöön ottamiensa koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenoista.

– Myös pitkällä aikavälillä teollisuuden investointinäkymät ovat Suomessa heikot, sillä vaatimaton väestökehitys sekä tuottavuuskasvua edistävät tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit eivät ota kunnolla tuulta alleen. Vaisu investointinäkymä heijastuu jo nyt investointien kohdistumisena pääasiassa tuotannon korvausinvestointeihin eikä tuotannon laajentamiseen”, Heikkonen sanoo.