sähkönsiirto

Lapin verk­ko­yh­tiöt eivät tiputa koronan takia sähkön siir­to­hin­to­jaan

28.04.2020 07:00
Tilaajille

Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­ne­taan 180 ki­lo­met­rin voi­ma­joh­to Suomen ra­hoil­la – 130 mil­joo­naa euroa naa­pu­riin

06.04.2020 16:57
Tilaajille

Miten asiakas hyötyy uudesta säh­kön­myyn­tiyh­tiös­tä? – Oulun Säh­kön­myyn­ti ja sen osak­kaat pe­rus­ti­vat etelän kump­pa­nei­den­sa kanssa Oomi Ener­gian

02.04.2020 18:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko säh­kö­las­ku edes säh­kö­las­ku?

01.04.2020 10:12

Ro­va­nie­men Verkko ylitti koh­tuul­li­sen tuoton rajat kolme vuotta pe­räk­käin – Jättää nyt joi­ta­kin maksuja pe­ri­mät­tä

08.01.2020 11:40