Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Runot
Arvio: Näkymiä mieleen, luontoon ja myytteihin — Pieni runofestivaali oli kolmannella kerralla entistä moninaisempi

Arvio: Näkymiä mie­leen, luon­toon ja myyt­tei­hin — Pieni ru­no­fes­ti­vaa­li oli kol­man­nel­la ker­ral­la entistä mo­ni­nai­sem­pi

03.07.2023 15:00
Tilaajille
Arvio: Kun sota päättyy, kuka siivoaa? Wisława Szymborskan ilo ja murhe elävät Eila Paanasen rikkaassa runoesityksessä

Arvio: Kun sota päät­tyy, kuka sii­voaa? Wisława Szym­bors­kan ilo ja murhe elävät Eila Paa­na­sen rik­kaas­sa ru­no­esi­tyk­ses­sä

25.02.2023 12:42
Tilaajille
Kemijärveläisten kirjoittajien runoteokset kaikkien kuultavaksi –150-vuotisjuhlavuonna esille halutaan tuoda kulttuurialan vaikuttajia

Ke­mi­jär­ve­läis­ten kir­joit­ta­jien ru­no­teok­set kaik­kien kuul­ta­vak­si –150-vuo­tis­juh­la­vuon­na esille ha­lu­taan tuoda kult­tuu­ri­alan vai­kut­ta­jia

16.02.2023 17:30
Tilaajille
Eeva-Liisa Mannerin 22-sivuisesta runojärkäleestä tuli kuunnelma – Tiinaliisa Multamäki haluaa pysäyttää kuulijansa kokonaiseksi tunniksi yhden runon äärelle

Ee­va-Lii­sa Man­ne­rin 22-si­vui­ses­ta ru­no­jär­kä­lees­tä tuli kuun­nel­ma – Tii­na­lii­sa Mul­ta­mä­ki haluaa py­säyt­tää kuu­li­jan­sa ko­ko­nai­sek­si tun­nik­si yhden runon äärelle

17.01.2022 18:05
Tilaajille
Arvio: Lyriikan lavea kirjo Porttikosken kätköissä

Arvio: Ly­rii­kan lavea kirjo Port­ti­kos­ken kät­köis­sä

09.08.2021 21:22 1
Tilaajille