Räjähdys
Motiivi keskeinen kysymys: Oliko tarkoitus räjäyttää Rajavartioston auto? –Tornion räjähdyksestä epäillyt miehet vangittiin

Motiivi kes­kei­nen ky­sy­mys: Oliko tar­koi­tus rä­jäyt­tää Ra­ja­var­tios­ton auto? –Tor­nion rä­jäh­dyk­ses­tä epäil­lyt miehet van­git­tiin

18.08.2020 11:50 0
Poliisi otti kiinni neljä henkilöä Tornion räjähdykseen liittyen – tapahtumapaikalla nähty auto löydettiin ennen pidätyksiä, teon motiivia ei vielä tiedetä

Poliisi otti kiinni neljä hen­ki­löä Tornion rä­jäh­dyk­seen liit­tyen – ta­pah­tu­ma­pai­kal­la nähty auto löy­det­tiin ennen pi­dä­tyk­siä, teon mo­tii­via ei vielä tiedetä

14.08.2020 13:21 0
Tilaajille
Poliisi pyytää useaa Tornion räjähdyksen lähistöllä liikkunutta henkilöä ilmoittautumaan lisätietojen antamista varten

Poliisi pyytää useaa Tornion rä­jäh­dyk­sen lä­his­töl­lä liik­ku­nut­ta hen­ki­löä il­moit­tau­tu­maan li­sä­tie­to­jen an­ta­mis­ta varten

04.08.2020 21:41 0
Poliisi on löytänyt kuolleen ihmisen Espoossa asunnosta, jossa räjähti maanantaina illalla – kaksi poliisi sai vammoja

Poliisi on löy­tä­nyt kuol­leen ihmisen Es­poos­sa asun­nos­ta, jossa räjähti maa­nan­tai­na illalla – kaksi poliisi sai vammoja

25.05.2020 22:51 0
Poltettavassa venevajassa räjähti Kuusamossa – kahdelle vammoja

Pol­tet­ta­vas­sa ve­ne­va­jas­sa räjähti Kuu­sa­mos­sa – kah­del­le vammoja

22.05.2020 17:39 0
Ruotsissa räjähti jälleen – teolla epäillään olevan yhteyttä aiempiin räjähdyksiin ja murhiin

Ruot­sis­sa räjähti jälleen – teolla epäil­lään olevan yh­teyt­tä aiem­piin rä­jäh­dyk­siin ja murhiin

22.01.2020 17:20 0

Upp­sa­las­sa pom­mi­ryh­mä tutkii au­to­rä­jäh­dys­tä, Tuk­hol­mas­sa­kin rä­jäh­ti. Yksi ker­ros­ta­lo­huo­neis­to tu­hou­tui täysin.

13.01.2020 08:42 0
Iissä sijaitsevan yrityksen siilossa räjähti – kukaan ei loukkaantunut, mutta siilon seinät repesivät

Iissä si­jait­se­van yri­tyk­sen sii­los­sa räjähti – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, mutta siilon seinät re­pe­si­vät

02.11.2019 12:03 0
Tilaajille