Puhelinhuijaukset
Puhelimitse yritetty udella verkkopankkitunnuksia, pahimmillaan huijattu jopa tuhansia euroja

Pu­he­li­mit­se yri­tet­ty udella verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia, pa­him­mil­laan hui­jat­tu jopa tu­han­sia euroja

28.08.2020 15:23 0
Tilaajille
Rovaniemi-avun nimissä liikkuu huijauspuheluita – oikea Rovaniemi-apu ei kysy yksityiskohtaisia henkilö- ja pankkitietoja tai tee tarkistuskäyntejä ikäihmisten koteihin

Ro­va­nie­mi-avun nimissä liikkuu hui­jaus­pu­he­lui­ta – oikea Ro­va­nie­mi-apu ei kysy yk­si­tyis­koh­tai­sia hen­ki­lö- ja pank­ki­tie­to­ja tai tee tar­kis­tus­käyn­te­jä ikä­ih­mis­ten ko­tei­hin

24.04.2020 12:37 0
Kemin yhdyskuntatekniikan päivystysnumero joutunut vääriin käsiin – epäilyttäviä puheluita ympäri maata

Kemin yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan päi­vys­tys­nu­me­ro jou­tu­nut vääriin käsiin – epäi­lyt­tä­viä pu­he­lui­ta ympäri maata

15.02.2020 10:30 0
Tilaajille

Va­le­po­lii­si tekee jälleen hui­jaus­soit­to­ja Me­ri-La­pis­sa – muu­ta­mil­ta ikä­ih­mi­sil­tä on on­nis­tut­tu saamaan ti­li­tie­dot ja anas­tet­tu tu­han­sia euroja

22.11.2019 14:51 0
Tilaajille