Plastiikkakirurgia

Täl­lai­set ovat LKS:n jo­no­tus­ajat toi­men­pi­tei­siin, odo­tus­ajat voi nyt myös tar­kis­taa itse

22.01.2021 11:40
Tilaajille

Ihon alle pis­tet­tä­vät täy­te­ai­neet voivat pa­him­mil­laan ai­heut­taa hermo- ja nä­kö­vau­rioi­ta – Tukes ja plas­tiik­ka­ki­rur­git vaa­ti­vat ai­nei­den käytön sään­te­lyä

13.09.2020 19:00
Tilaajille

"Roska" sil­mäs­sä olikin oma sil­mä­luo­mi – Seu­ra­sim­me ylä­luo­mi­leik­kaus­ta, joiden syynä ei lä­hes­kään aina ole ul­ko­näön kor­jaa­mi­nen

11.11.2019 07:00
Tilaajille