pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Perttu Hyvärinen
Kuninkuusmatkan typistäminen oli perusteltu ja turvallinen ratkaisu: "Vähän viime tinkaanhan se tuli" - Remi Lindholm palellutti intiimialuetta

Ku­nin­kuus­mat­kan ty­pis­tä­mi­nen oli pe­rus­tel­tu ja tur­val­li­nen rat­kai­su: "Vähän viime tin­kaan­han se tuli" - Remi Lind­holm pa­lel­lut­ti in­tii­mi­aluet­ta

19.02.2022 13:54
Aleksandr Bolshunov 30 kilometriin typistyneen yhteislähtökisan voittaja

Alek­sandr Bols­hu­nov 30 ki­lo­met­riin ty­pis­ty­neen yh­teis­läh­tö­ki­san voit­ta­ja

19.02.2022 10:51 4
Suomi putosi Hyvärisen osuudella mitalivauhdista miesten hiihtoviestissä

Suomi putosi Hy­vä­ri­sen osuu­del­la mi­ta­li­vauh­dis­ta miesten hiih­to­vies­tis­sä

13.02.2022 10:40
Perttu Hyvärinen hiihti uransa parhaan sijoituksen, mutta harmitteli menetettyä mitalisaumaa: "Periaatteessa olen jopa pikkuisen pettynyt"

Perttu Hy­vä­ri­nen hiihti uransa parhaan si­joi­tuk­sen, mutta har­mit­te­li me­ne­tet­tyä mi­ta­li­sau­maa: "Pe­riaat­tees­sa olen jopa pik­kui­sen pet­ty­nyt"

11.02.2022 11:36
Mäki koki saaneensa Hakunilan laduilta mielenrauhaa kohti Pekingiä, Hyvärinen jäi voittajan vauhdista sekunnilla

Mäki koki saa­neen­sa Ha­ku­ni­lan la­duil­ta mie­len­rau­haa kohti Pe­kin­giä, Hy­vä­ri­nen jäi voit­ta­jan vauh­dis­ta se­kun­nil­la

18.01.2022 20:31
Tilaajille
Tourin suomalaisilla on ratkaisun paikat – hyvä kokonaissijoitus edellyttää Oberstdorfin sprinteistä ainakin pääsyä pudotushiihtoihin

Tourin suo­ma­lai­sil­la on rat­kai­sun paikat – hyvä ko­ko­nais­si­joi­tus edel­lyt­tää Oberst­dor­fin sprin­teis­tä ainakin pääsyä pu­do­tus­hiih­toi­hin

01.01.2022 10:47
Perttu Hyvärinen ei valita vielä mistään paitsi odottaa vielä kahta hiihtäjää metsätöihin

Perttu Hy­vä­ri­nen ei valita vielä mistään paitsi odottaa vielä kahta hiih­tä­jää met­sä­töi­hin

29.10.2021 16:56
Hyvärinen malttoi ja tuli lopun vahvasti - mitalijahtiin lähteneen Iivo Niskasen paukut loppuivat puolimatkan jälkeen

Hy­vä­ri­nen malttoi ja tuli lopun vah­vas­ti - mi­ta­li­jah­tiin läh­te­neen Iivo Nis­ka­sen paukut lop­pui­vat puo­li­mat­kan jälkeen

03.03.2021 19:34
Tilaajille
Holund johti norjalaisjuhlaa - Perttu Hyvärinen parhaana suomalaisena 17:s

Holund johti nor­ja­lais­juh­laa - Perttu Hy­vä­ri­nen par­haa­na suo­ma­lai­se­na 17:s

03.03.2021 15:19
Tilaajille
Mitaleista saatiin hyvä meininki MM-joukkueeseen - Suomen kvartetti valmistautuu levollisena ja luottavaisena miesten 15 kilometrin yhteislähtöön

Mi­ta­leis­ta saatiin hyvä mei­nin­ki MM-jouk­kuee­seen - Suomen kvar­tet­ti val­mis­tau­tuu le­vol­li­se­na ja luot­ta­vai­se­na miesten 15 ki­lo­met­rin yh­teis­läh­töön

02.03.2021 17:14
Tilaajille
Iivo Niskanen hyökkää MM-laduille kalju kiiltäen ja aurinkorasvaa iholla, mutta hiihtoasuaan hän ei leikkaa – "On ollut havaittavissa ihonkuorintaa"

Iivo Nis­ka­nen hyökkää MM-la­duil­le kalju kiil­täen ja au­rin­ko­ras­vaa iholla, mutta hiih­to­asuaan hän ei leikkaa – "On ollut ha­vait­ta­vis­sa ihon­kuo­rin­taa"

26.02.2021 19:30
Tilaajille
Maastohiihto on myös taitolaji – "Tekniikoita on yhtä monta kuin hiihtäjiä"

Maas­to­hiih­to on myös tai­to­la­ji – "Tek­nii­koi­ta on yhtä monta kuin hiih­tä­jiä"

22.02.2021 16:06
Perttu Hyvärinen ankkuroi Puijon Hiihtoseuran pariviestin SM-kultaan

Perttu Hy­vä­ri­nen ank­ku­roi Puijon Hiih­to­seu­ran pa­ri­vies­tin SM-kul­taan

12.02.2021 15:43
Tilaajille
Perttu Hyväriselle ensimmäinen - Krista Pärmäkoskelle 13:s SM-kulta

Perttu Hy­vä­ri­sel­le en­sim­mäi­nen - Krista Pär­mä­kos­kel­le 13:s SM-kul­ta

01.02.2020 20:28
Tilaajille
Perttu Hyväriselle ensimmäinen miesten Suomen mestaruus

Perttu Hy­vä­ri­sel­le en­sim­mäi­nen miesten Suomen mes­ta­ruus

01.02.2020 16:21
Tilaajille
Suomi lähettää Tourille kahdeksan hiihtäjää

Suomi lä­het­tää Tou­ril­le kah­dek­san hiih­tä­jää

23.12.2019 11:03
Tilaajille
Voitto tuli, mutta Iivo Niskasen vire ei ollut sohjokisassa parhaimmillaan

Voitto tuli, mutta Iivo Nis­ka­sen vire ei ollut soh­jo­ki­sas­sa par­haim­mil­laan

23.11.2019 16:41
Tilaajille