Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Paikallislehdet
"Kolumnit ovat oikeaa sana-akrobatiaa, jossa minun pitää olla aina varpaillani" – Tiitu Sulkko lukee Uutta Rovaniemeä ääneen näkövammaisille, koska tiedon pitäisi olla kaikille saatavilla

"Ko­lum­nit ovat oikeaa sa­na-ak­ro­ba­tiaa, jossa minun pitää olla aina var­pail­la­ni" – Tiitu Sulkko lukee Uutta Ro­va­nie­meä ääneen nä­kö­vam­mai­sil­le, koska tiedon pitäisi olla kai­kil­le saa­ta­vil­la

03.05.2022 13:40 1
Tilaajille
Lapin kunnat: Paikallislehtien toiminta on turvattava erityisesti poikkeusolojen aikana

Lapin kunnat: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta on tur­vat­ta­va eri­tyi­ses­ti poik­keus­olo­jen aikana

14.04.2020 13:52
Tilaajille
Lounais-Lappi ilmestyy edelleen paperisena ja verkossa - erikoinen huhu painettavan lehden lopettamisesta lähti liikkeelle väärinkäsityksestä

Lou­nais-Lap­pi il­mes­tyy edel­leen pa­pe­ri­se­na ja ver­kos­sa - eri­koi­nen huhu pai­net­ta­van lehden lo­pet­ta­mi­ses­ta lähti liik­keel­le vää­rin­kä­si­tyk­ses­tä

12.11.2019 18:31