PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Nuorisosäätiö
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – epäiltyinä rikosnimikkeinä useita raskaita talousrikoksia

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – epäil­tyi­nä ri­kos­ni­mik­kei­nä useita ras­kai­ta ta­lous­ri­kok­sia

27.11.2021 13:20
Helsingin Sanomat kertoo löytäneensä puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä

Hel­sin­gin Sanomat kertoo löy­tä­neen­sä puo­li­tois­ta vuotta ka­teis­sa olleen Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan Perttu Nou­siai­sen Sveit­sis­tä

24.11.2021 21:42 8
Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista vastaan nostettu nippu syytteitä

Nuo­ri­so­sää­tiön entistä toi­mi­tus­joh­ta­jaa Aki Haaroa ja entistä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaa Perttu Nou­siais­ta vastaan nos­tet­tu nippu syyt­tei­tä

18.11.2021 17:04

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

03.12.2020 11:12

Viisi vel­ko­jaa vaatii Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­rauk­sen kes­keyt­tä­mis­tä

06.11.2020 18:00
Nuorisosäätiöllä on velkaa ex-johtajien jäljiltä yli 330 miljoonaa euroa – Useiden riitautettujen velkojen taustalta löytyy hyvämaineisia pankkeja

Nuo­ri­so­sää­tiöl­lä on velkaa ex-joh­ta­jien jäl­jil­tä yli 330 mil­joo­naa euroa – Useiden rii­tau­tet­tu­jen vel­ko­jen taus­tal­ta löytyy hy­vä­mai­nei­sia pank­ke­ja

05.09.2020 06:00
Tilaajille
Nuorisosäätiön kymmenien miljoonien eurojen lainat on linjattu irtisanottaviksi Aran johtokunnassa – tieto yllätti säätiön nykyjohdon täysin

Nuo­ri­so­sää­tiön kym­me­nien mil­joo­nien eurojen lainat on lin­jat­tu ir­ti­sa­not­ta­vik­si Aran joh­to­kun­nas­sa – tieto yllätti säätiön ny­ky­joh­don täysin

18.06.2020 06:00
Ex-johtajien kiinteistöbisneksistä 27 miljoonan euron tappiot Nuorisosäätiölle – Nykyjohdon mukaan edessä on konkurssi, mikäli Aran päätös toteutuu

Ex-joh­ta­jien kiin­teis­tö­bis­nek­sis­tä 27 mil­joo­nan euron tappiot Nuo­ri­so­sää­tiöl­le – Ny­ky­joh­don mukaan edessä on kon­kurs­si, mikäli Aran päätös to­teu­tuu

10.01.2020 06:00
Tilaajille
Nuorisosäätiön varoja käytettiin rakennuttamispalkkioihin – Keskustataustaisen johtajan palkat ja palkkiot neljässä vuodessa yli 700 000 euroa

Nuo­ri­so­sää­tiön varoja käy­tet­tiin ra­ken­nut­ta­mis­palk­kioi­hin – Kes­kus­ta­taus­tai­sen joh­ta­jan palkat ja palk­kiot nel­jäs­sä vuo­des­sa yli 700 000 euroa

26.10.2019 06:00
LM-selvitys Nuorisosäätiöstä: Virolaisyritys teki miljoonatilin tontilla Tallinnassa – keskustataustainen yhtiö sai yllättävän tilisiirron joulun jälkeen

LM-sel­vi­tys Nuo­ri­so­sää­tiös­tä: Vi­ro­lais­yri­tys teki mil­joo­na­ti­lin ton­til­la Tal­lin­nas­sa – kes­kus­ta­taus­tai­nen yhtiö sai yl­lät­tä­vän ti­li­siir­ron joulun jälkeen

12.10.2019 07:00
Tilaajille