Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Nuorisosäätiö
Nuorisosäätiön hallituksen ex-puheenjohtaja on tunnustanut rikoksensa tunnustamisoikeudenkäynnissä – syyttäjän tuomioesitys on reilut neljä vuotta vankeutta

Nuo­ri­so­sää­tiön hal­li­tuk­sen ex-pu­heen­joh­ta­ja on tun­nus­ta­nut ri­kok­sen­sa tun­nus­ta­mis­oi­keu­den­käyn­nis­sä – syyt­tä­jän tuo­mio­esi­tys on reilut neljä vuotta van­keut­ta

23.08.2022 12:22
Nuorisosäätiön entisen johdon syytteitä käsitellään käräjillä tiistaina – rikostutkinta on ollut yksi Suomen suurimpia

Nuo­ri­so­sää­tiön entisen johdon syyt­tei­tä kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä tiis­tai­na – ­ri­kos­tut­kin­ta on ollut yksi Suomen suu­rim­pia

23.08.2022 06:00
Tilaajille
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – epäiltyinä rikosnimikkeinä useita raskaita talousrikoksia

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – epäil­tyi­nä ri­kos­ni­mik­kei­nä useita ras­kai­ta ta­lous­ri­kok­sia

27.11.2021 13:20
Helsingin Sanomat kertoo löytäneensä puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä

Hel­sin­gin Sanomat kertoo löy­tä­neen­sä puo­li­tois­ta vuotta ka­teis­sa olleen Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan Perttu Nou­siai­sen Sveit­sis­tä

24.11.2021 21:42 8
Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista vastaan nostettu nippu syytteitä

Nuo­ri­so­sää­tiön entistä toi­mi­tus­joh­ta­jaa Aki Haaroa ja entistä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaa Perttu Nou­siais­ta vastaan nos­tet­tu nippu syyt­tei­tä

18.11.2021 17:04

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

03.12.2020 11:12

Viisi vel­ko­jaa vaatii Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­rauk­sen kes­keyt­tä­mis­tä

06.11.2020 18:00
Nuorisosäätiöllä on velkaa ex-johtajien jäljiltä yli 330 miljoonaa euroa – Useiden riitautettujen velkojen taustalta löytyy hyvämaineisia pankkeja

Nuo­ri­so­sää­tiöl­lä on velkaa ex-joh­ta­jien jäl­jil­tä yli 330 mil­joo­naa euroa – Useiden rii­tau­tet­tu­jen vel­ko­jen taus­tal­ta löytyy hy­vä­mai­nei­sia pank­ke­ja

05.09.2020 06:00
Tilaajille
Nuorisosäätiön kymmenien miljoonien eurojen lainat on linjattu irtisanottaviksi Aran johtokunnassa – tieto yllätti säätiön nykyjohdon täysin

Nuo­ri­so­sää­tiön kym­me­nien mil­joo­nien eurojen lainat on lin­jat­tu ir­ti­sa­not­ta­vik­si Aran joh­to­kun­nas­sa – tieto yllätti säätiön ny­ky­joh­don täysin

18.06.2020 06:00
Ex-johtajien kiinteistöbisneksistä 27 miljoonan euron tappiot Nuorisosäätiölle – Nykyjohdon mukaan edessä on konkurssi, mikäli Aran päätös toteutuu

Ex-joh­ta­jien kiin­teis­tö­bis­nek­sis­tä 27 mil­joo­nan euron tappiot Nuo­ri­so­sää­tiöl­le – Ny­ky­joh­don mukaan edessä on kon­kurs­si, mikäli Aran päätös to­teu­tuu

10.01.2020 06:00
Tilaajille
Nuorisosäätiön varoja käytettiin rakennuttamispalkkioihin – Keskustataustaisen johtajan palkat ja palkkiot neljässä vuodessa yli 700 000 euroa

Nuo­ri­so­sää­tiön varoja käy­tet­tiin ra­ken­nut­ta­mis­palk­kioi­hin – Kes­kus­ta­taus­tai­sen joh­ta­jan palkat ja palk­kiot nel­jäs­sä vuo­des­sa yli 700 000 euroa

26.10.2019 06:00
LM-selvitys Nuorisosäätiöstä: Virolaisyritys teki miljoonatilin tontilla Tallinnassa – keskustataustainen yhtiö sai yllättävän tilisiirron joulun jälkeen

LM-sel­vi­tys Nuo­ri­so­sää­tiös­tä: Vi­ro­lais­yri­tys teki mil­joo­na­ti­lin ton­til­la Tal­lin­nas­sa – kes­kus­ta­taus­tai­nen yhtiö sai yl­lät­tä­vän ti­li­siir­ron joulun jälkeen

12.10.2019 07:00
Tilaajille