Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Koronarajoitukset: Ro­va­nie­mi ki­ris­tää ra­joi­tuk­sia ja ohjaa ko­ronapas­sin käyt­töön – ylä­kou­lu­lai­sil­le mas­ki­suo­si­tus

Nuo­ri­so­sää­tiön varoja käy­tet­tiin ra­ken­nut­ta­mis­palk­kioi­hin – Kes­kus­ta­taus­tai­sen joh­ta­jan palkat ja palk­kiot nel­jäs­sä vuo­des­sa yli 700 000 euroa

Nuorisosäätiö maksoi toimitusjohtaja Aki Haarolle rakennuttamispalkkioita vuonna 2016. Säätiön tontti- ja kiinteistökaupoista on käynnissä poliisitutkinta.

Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen aikakaudella Nuorisosäätiön rakennushankkeiden määrä kasvoi voimakkaasti. Kuva Nuorisosäätiön toimistolta.
Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen aikakaudella Nuorisosäätiön rakennushankkeiden määrä kasvoi voimakkaasti. Kuva Nuorisosäätiön toimistolta.
Kuva: Joel Maisalmi

Nuorisosäätiön ex-toimitusjohtaja Aki Haaro sai säätiössä toimiessaan erityisiä rakennuttamispalkkioita vuonna 2016. Tuolloin rakentaminen kiihtyi keskustataustaisessa Nuorisosäätiössä ja uusia asuntoja oli rakenteilla satoja enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Lännen Median selvityksestä, jonka mukaan Nuorisosäätiökonserni on maksanut Haarolle bruttopalkkaa ja muita korvauksia yhteensä yli 770 000 euroa vuosina 2014-2017.

Rakennuttamispalkkioiden maksaminen on mielenkiintoista, koska Nuorisosäätiön toiminnan tarkoituksena on ollut sosiaalisin perustein tehtävän vuokraustoiminnan harjoittaminen nuorille. Poliisilla on meneillään laaja Nuorisosäätiötä koskeva esitutkinta, joka koskee säätiön tekemiä tontti- ja kiinteistökauppoja. Haaro ja Nuorisosäätiön entinen hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen ovat tutkinnlan kohteina. Haaro on keskustan entinen hallintopäällikkö, Nousiainen puolestaan entinen Kuopion kaupunginvaltuuston ja keskustanuorten puheenjohtaja.

Nuorisosäätiön nykyjohto on selvittänyt Haaron ja Nousiaisen toimia kesäkuusta 2018 alkaen. Poliisille on tehty 13 tutkintapyyntöä. Sisäisten selvitysten perusteella kateissa on 50 miljoonaa euroa. Massiivisten tappioiden syyt löytyvät Nuorisosäätiön Viron toiminnoista, epäedullisista maanvuokrasopimuksista sekä ylihintaisista kiinteistökaupoista.

Haaron ja Nousiaisen aikakaudella Nuorisosäätiön rakennushankkeiden määrä kasvoi voimakkaasti. Vielä vuosina 2010-2012 Nuorisosäätiöllä oli 48 kiinteistöä.

Vuosien kuluessa rakentamistahti kiihtyi selvästi. Vuonna 2016 kiinteistöjä oli jo 62 kappaletta. Vuodenvaihteessa 2014 säätiöllä oli rakenteilla 96 asuntoa. Vuonna 2015 sama luku oli 396 ja vuonna 2016 vastaavasti satoja asuntoja enemmän eli 700 asuntoa.

Kiivas rakentaminen näkyi myös palkitsemisessa. Vuonna 2015 Haarolle maksettu bruttopalkka ja palkkiot olivat noin 173 000 euroa. Seuraavana vuonna palkan ja palkkioiden määrä nousi yllättäen 62 000 euroa.

Tuolloin Haaron bruttopalkka ja erilaiset korvaukset olivat yhteensä noin 235 000 euroa. Rahaa tuli konserniin kuuluvasta Nuorisoasuntojen isännöinti Oy:sta, Nuorisosäätiöstä sekä muun muassa säätiön asunto-osakeyhtiöistä. Nuorisosäätiön tilintarkastuskertomuksessa nostettiin esiin palkkiot.

”Säätiön toimitusjohtajalle on maksettu 2016 kiinteän kuukausipalkan lisäksi rakennuttamispalkkioita, joiden määrä kasvoi vuonna 2016 edellisiin tilikausiin verrattuna. Palkkioiden kasvu johtui säätiökonsernin kasvaneesta rakennuttamistoiminnasta.”, tilintarkastuskertomuksessa todetaan.

Asiakirjan mukaan rakennuttamispalkkiot perustuivat Nuorisosäätiön hallituksen vuonna 2013 tekemään päätökseen. Rakennuttamispalkkiojärjestelmä on tilintarkastuskertomuksen mukaan purettu tammikuussa 2017.

Nuorisosäätiön hallitusta johtaneen Perttu Nousiainen on saanut säätiöstä palkkioita vuosina 2014-2017 yhteensä 160 900 euroa. Nousiainen sai vuonna 2017 palkkioita säätiöstä noin 52 000 euroa.

Nuorisosäätiövyyhdissä tutkittavia nimikkeitä ovat muun muassa törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, törkeä petos sekä kavallus. Kaikkiaan rikoksesta epäiltyjä on yli kymmenen.

Lännen Media ei tavoittanut Aki Haaroa tai Perttu Nousiaista haastatteluun. Molemmat ovat kiistäneet aiemmin syyllistyneensä rikoksiin.

Fakta

Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiön toiminnan tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiön asunnoissa asuu tuhansia nuoria. Asukkaiden keski-ikä on 25 vuotta.

Nuorisosäätiö perustettiin 500 000 markan pääomalla vuonna 1962. Keskustan oppi-isän, köyhiä puolustaneen Santeri Alkion periaatteet näkyvät Nuorisosäätiön säännöissä, kirjoitettiin säätiön Luukkublues-asukaslehdessä helmikuussa 2011. Alkuperäisten sääntöjensä mukaan Nuorisosäätiön piti tukea toimenpiteitä, joilla pyritään muun muassa ehkäisemään nuorisorikollisuutta.

Nuorisosäätiön omaisuudesta on kadonnut säätiön edun vastaisiin liiketoimiin noin 50 miljoonaa euroa viime vuosina. Nykyjohto on laatinut säätiön aiemman, keskustataustaisen johdon toimista lukuisia tutkintapyyntöjä.

Massiivisten tappioiden syyt löytyvät Nuorisosäätiön Viron toiminnoista, epäedullisista maanvuokrasopimuksista sekä ylihintaisista kiinteistökaupoista.