Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Nuohous
Sata puhelua päivässä, kaksitoista tuntia töitä – nuohoojien syksy on ollut poikkeuksellisen kiireinen

Sata puhelua päi­väs­sä, kak­si­tois­ta tuntia töitä – nuo­hoo­jien syksy on ollut poik­keuk­sel­li­sen kii­rei­nen

29.09.2022 19:30 5
Tilaajille
Nuohottu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tulisijan käyttäjälle – Annukka Abrefa on tyytyväinen nuohousuudistukseen ja itse valittuun nuohoojaan

Nuo­hot­tu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tu­li­si­jan käyt­tä­jäl­le – Annukka Abrefa on tyy­ty­väi­nen nuo­hous­uu­dis­tuk­seen ja itse va­lit­tuun nuo­hoo­jaan

24.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Nuohoojansa saa valita ja turvallisuuden takia on pakkokin – Noora Nissinen tekee työtä, jonka laiminlyöminen uhkaa jopa koko Suomen paloturvallisuutta

Nuo­hoo­jan­sa saa valita ja tur­val­li­suu­den takia on pak­ko­kin – Noora Nis­si­nen tekee työtä, jonka lai­min­lyö­mi­nen uhkaa jopa koko Suomen pa­lo­tur­val­li­suut­ta

18.06.2022 08:00 1
Tilaajille
Nuohousalan keskusliitto: Alalle tarvitaan pikaisesti pätevyysrekisteri, nyt asiakas ei voi varmistaa mistään nuohoojan kelpoisuutta

Nuo­hous­alan kes­kus­liit­to: Alalle tar­vi­taan pi­kai­ses­ti pä­te­vyys­re­kis­te­ri, nyt asiakas ei voi var­mis­taa mistään nuo­hoo­jan kel­poi­suut­ta

05.06.2022 15:06 2
Tilaajille
Koronaviruksen tartuntariskin takia nuohoustakin suositellaan lykättäväksi, jos se ei ole välttämätöntä

Ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­ris­kin takia nuo­hous­ta­kin suo­si­tel­laan ly­kät­tä­väk­si, jos se ei ole vält­tä­mä­tön­tä

31.03.2020 17:20
Nokikolarilla riittää kiireitä – piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa kesäkuun lopussa

No­ki­ko­la­ril­la riittää kii­rei­tä – pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mä päättyi koko maassa ke­sä­kuun lopussa

22.09.2019 15:14