No­ki­ko­la­ril­la riittää kii­rei­tä – pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mä päättyi koko maassa ke­sä­kuun lopussa

Seurantaryhmä arvioi nuohousuudistuksen vaikutuksia.

Kemin Nuohous- ja Palosuojelun Mika Ruumensaari kiertää tuttuja taloja Ajoksessa, missä hän on aiemmin toiminut piirinuohoojana. Ruumensaari kävi edellisenä päivänä laputtamassa alueen taloja.

– Lapun tuonti on hyvä asia. Jos aika ei olisi sopinut minulle, niin se olisi ollut helppo perua, Laivapojankadulla asuva Katri Vuosaari kertoo ja seuraa Ruumensaaren työskentelyä.

Alueelliset piirinuohoussopimukset raukesivat ja entinen piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa kesäkuun lopussa.

Kestävät tikkaat ja katon muut toimivat turvavarusteet ovat nuohooja Mika Ruumensaaren parhaita kavereita.
Kestävät tikkaat ja katon muut toimivat turvavarusteet ovat nuohooja Mika Ruumensaaren parhaita kavereita.
Kuva: Jouni Valikainen

Aiemmin nuohouksen järjestämistapa on ollut pelastuslaitoksien päätettävissä.

– Kilometrejä on tullut autoon aiempaa enemmän. Olen käynyt nuohoamassa asukkaiden taloja ja kesäasuntoja muun muassa Simossa ja Kivaloilla. Minulla ei ole mitään kilpailua vastaan, mutta myös piirinuohousjärjestelmä toimi hyvin, Mika Ruumensaari kertoo.

Ruumensaari pitää järkevänä, kun naapurit keräävät porukan kasaan ja tilaavat nuohoojan.

–Yhden talon nuohoukseen nähden esimerkiksi viiden talon nuohous voi tulla paikasta riippuen halvemmaksi yhtä rakennusta kohti.

Kimppanuohous on erityisen viisasta, jos kohteet sijaitsevat kaukana tai vaikean matkan päässä.

– Nuohosin  vasta Selkäsaaren mökkejä. Paskossa työn alla oli noin 70 prosenttia saaren kesämökeistä. Ajoskrunnissa seitsemän mökkiläistä tilasi nuohouksen, Ruumensaari luettelee.

Nuohouksen suorittaminen on rakennuksen omistajan vastuulla.

– Ihmiset ovat tottuneet, että vanhan piirinuohouksen aikana nuohooja tuli aina ajallaan. Nyt joillakin voi unohtua nuohoojan tilaaminen.

Nuohous on tarpeen, jotta tulisija ja hormi toimisivat kunnolla. Nuohous myös ehkäisee nokipaloja.

– Hormit ovat mielestäni puhtaammassa kunnossa kuin parikymmentä vuotta sitten. Öljylämmityksen ohella ihmiset ovat hankkineet muitakin lämmitysmuotoja eivätkä he polta enää märkiä puita, Ruumensaari kertoo.

Ruumensaari omistaa Kemin Nuohous- ja Palosuojelu Oy:n yhdessä Eero Tynin kanssa.

Mika Ruumensaari imuroi Vuosaarten takan puhtaaksi Ajoksen Laivapojankadulla.
Mika Ruumensaari imuroi Vuosaarten takan puhtaaksi Ajoksen Laivapojankadulla.
Kuva: Jouni Valikainen

Juha Peltoniemi perusti oman nuohousalan yrityksensä Kemiin, kun piirinuohousjärjestelmä jäi historiaan.  Oman yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi myös asiakkaiden toivomuksista.

Miehen työpäivä alkoi Keminmaassa ja jatkui iltamyöhään Maksniemen kautta Kemiin. Syksy on nuohoojille vuoden kiireisintä aikaa.

– Ihmiset haluavat saada hormit puhtaiksi ennen lämmityskauden alkua. Nuohoojan kannalta olisi parempi, että työt jakautuisivat tasaisemmin ympäri vuoden. Hormit ja piiput voisi nuohouttaa esimerkiksi lämmityskauden loputtua. Näin syksyllä voi nuohoojan tulo kestää normaalia pidempään, Peltoniemi sanoo.

Nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle hintatieto.

– Asiakkailta tulleen palautteen perusteella hinnat ovat pysyneet suunnilleen samoina kuin ne olivat piirinuohouksen aikana.

Tornion Nuohouspalvelu Oy:llä on tuttu asiakaspiiri Torniossa. Mika Hagertin firmassa on syksyisin riittävästi töitä.

– Ei meidän ole tarvinnut lähteä hakemaan töitä muualta, vaan olemme pysyneet pääasiassa Tornion puolella. Juuri nyt on kiireistä aikaa. Jos tällaista olisi koko vuosi, niin töitä riittäisi useammalle tekijälle, Hagert sanoo.

Yksi osa Tornion Nuohouspalvelun töistä on myös ilmastointikanavien huolto.

–Pelkästään mustan puolen nuohouksella ei firma pyöri. Useat asiakkaat kysyvät nuohouksen yhteydessä myös ilmastointikanavien puhdistusta. Otamme mekin tarvittaessa asian puheeksi, Mika Hagert kertoo.

Piirinuohousjärjestelmän lakkaamisen yhteydessä Hagert sai useita nuohoukseen liittyviä puheluita.

– Osa soittajista on kysellyt, voivatko he itse nuohota piiput ja hormit. Nuohoojalla pitää edelleenkin olla nuohoojan ammattitutkinto.

Pelastuslain mukaan vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä mökeissä vähintään kolmen vuoden välein.

– Nuohottavien rakennusten omistajienkin olisi hyvä joskus vilkaista omalle katolle ja tarkastaa kattoturvalaitteiden kunto. Joskus vastaan tulee aivan läpilahot tikkaat, Mika Hagert harmittelee.

Seurantaryhmä arvioi nuohousuudistuksen vaikutuksia.  Seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.


Taustaa

Nuohoussääntely

Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Myös nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppui. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkasivat viimeistään 30.6.2019.

Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyivät entisinä. Jatkossakin asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus.

Paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on nuohouspalvelujen säännöllinen käyttäminen.

Nuohouspalvelujen käyttäjä voi tilata nuohouksen haluamaltaan ammattitaitoiselta nuohoojalta.

Nuohoustyön sisältöön kuuluu tulisijan ja savuhormin puhdistustyön lisäksi tulisijan ja hormin kunnon tarkastaminen paloturvallisuuden näkökulmasta.

Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaa nuohouskertaa varten, jotta nuohoojalla olisi mahdollisuus arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

Sisäministeriö on asettanut uudistuksen toimeenpanon edistämistä ja muutosten vaikutusten seurantaa varten seurantaryhmän.

Lähde: Sisäministeriö