työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

North European Invest Oy
Rovaniemen Valionrannan rakentaminen pitää aloittaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaavamuutos saa lainvoiman

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen pitää aloit­taa kolmen vuoden ku­lues­sa siitä, kun kaa­va­muu­tos saa lain­voi­man

14.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Rami Korhonen Lapland Safariksen uudeksi toimitusjohtajaksi

Rami Kor­ho­nen Lapland Sa­fa­rik­sen uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

10.10.2022 09:58
Tilaajille
Pertti Yliniemi luopuu konserninsa puheenjohtajuudesta –  Keskittyy yhtiön tulevaisuuden suunnitteluun

Pertti Yli­nie­mi luopuu kon­ser­nin­sa pu­heen­joh­ta­juu­des­ta –  Kes­kit­tyy yhtiön tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

02.03.2020 14:00
Tilaajille