Mikko Mannila

"Olemme va­ka­vas­ti otet­ta­va haas­ta­ja" - Yk­kö­seen liki 10 vuoden tauon jälkeen pa­laa­val­le RoP­Sil­le ei ole nou­su­pai­nei­ta luotu

05.05.2021 19:28
Tilaajille

Mannila nautti nol­la­pe­lin tun­tees­ta - "Ottelu muis­tut­ti sar­jaot­te­lua, jonka kum­pi­kin olisi voinut kääntää voi­tok­si"

24.04.2021 21:16
Tilaajille

RoPSin tyl­sy­tys ei aivan riit­tä­nyt - AC Oulu käytti te­hok­kaas­ti vähät paik­kan­sa ja voitti

18.04.2021 17:49
Tilaajille

RoPSin tulos jäi piip­puun JS Her­cu­les­ta vastaan – "Jat­kos­sa pai­kois­sa täytyy olla te­rä­väm­pi"

11.04.2021 19:46
Tilaajille

RoPSin pää­siäi­nen alkoi har­joi­tus­ot­te­lul­la ja "ran­gais­tus­juok­suil­la"

02.04.2021 15:06
Tilaajille

RoPS löysi pitkään et­si­män­sä hyök­kää­jän - ser­bia­lai­nen Srdjan Vu­jak­li­ja jouk­kueen vah­vuu­teen

31.03.2021 18:02
Tilaajille

RoPS ei kes­tä­nyt va­jaal­la pe­luu­ta: "Vähän hep­poi­set kel­tai­set kortit"

28.03.2021 20:03
Tilaajille

RoPSin pu­ku­huo­neen penkit täynnä - uusi hyök­kää­jä Ro­va­nie­mel­le vii­kon­vaih­tees­sa

26.03.2021 12:15
Tilaajille

RoPS kohtaa HIFK:n Ro­va­nie­mel­lä 28.3. - uusi hyök­kää­jä lähellä so­pi­mus­ta

19.03.2021 19:01 1
Tilaajille

RoP­Sil­le tappio ja pe­laa­jia ka­ran­tee­niin - "Yhä hyvät saumat jat­koon"

14.02.2021 20:17
Tilaajille

RoPS heräsi AC Oulun maa­leis­ta - lii­ga­nou­si­ja teki toisen puo­li­ajan alussa voiton tuoneet osumat

16.01.2021 21:01
Tilaajille

RoPS kasaa Yk­kö­seen täysin uu­dis­tu­neen jouk­kueen – "Nyt oli hyvä hetki putsata pöytä puh­taak­si"

11.01.2021 19:30
Tilaajille

Kar­meal­le kau­del­le karmea loppu - RoPSin vii­mei­nen lii­ga­pe­li oli kuva koko kau­des­ta: paljon töitä mutta ei pal­kin­toa

04.11.2020 21:40 3
Tilaajille

RoPS:n tilanne synk­ke­ni en­ti­ses­tään Turussa – Pää­val­men­ta­ja Man­ni­la: ”Jos­tain pitää etsiä iloa te­ke­mi­seen, sitten läh­dem­me kas­vo­jen­pe­suun Hel­sin­kiin”

19.10.2020 21:36 2
Tilaajille

"Laa­tue­ro oli aika iso tä­nään", myönsi HJK:lta kylmää kyytiä saaneen RoPSin luotsi Mikko Mannila

28.09.2020 21:43
Tilaajille

Mannila ei saanut toi­vo­maan­sa en­si-il­taa: "Luu jäi käteen"

20.09.2020 21:51 1
Tilaajille

"Ta­ka­mat­ka on reilu, mutta läh­dem­me tais­te­le­maan RoPSin viivan pääl­le", va­kuut­taa uusi pää­val­men­ta­ja Mikko Mannila

16.09.2020 19:16 2
Tilaajille