Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­roai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Metsästysrikos
Suomessa kirjattuja ympäristörikoksia on tuhansia vähemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa, Pohjois-Suomessa korostuvat metsästysrikokset – "Kestävyyttä, kuten jätteiden oikeaoppista käsittelyä, uskalletaan jo vaatia muilta ihmisiltä"

Suo­mes­sa kir­jat­tu­ja ym­pä­ris­tö­ri­kok­sia on tu­han­sia vä­hem­män kuin Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa, Poh­jois-Suo­mes­sa ko­ros­tu­vat met­säs­tys­ri­kok­set – "Kes­tä­vyyt­tä, kuten jät­tei­den oi­kea­op­pis­ta kä­sit­te­lyä, us­kal­le­taan jo vaatia muilta ih­mi­sil­tä"

22.08.2022 06:30 6
Tilaajille
Metsästäjä ampui kolmesti ohi teeristä, jotka olivat auton lähellä,  hovioikeus tuomitsi lähes 4 000 euron sakkoihin

Met­säs­tä­jä ampui kol­mes­ti ohi tee­ris­tä, jotka olivat auton lä­hel­lä, ho­vi­oi­keus tuo­mit­si lähes 4 000 euron sak­koi­hin

26.11.2019 12:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

22.10.2019 06:00
Tilaajille
Metsästäjä nousi tielle pysähtyneestä autosta ja ampui koppelon Savukoskella – haulikko ja saalis takavarikoitiin

Met­säs­tä­jä nousi tielle py­säh­ty­nees­tä autosta ja ampui kop­pe­lon Sa­vu­kos­kel­la – hau­lik­ko ja saalis ta­ka­va­ri­koi­tiin

14.10.2019 07:50

Ra­ja­var­tios­to valvoi met­säs­tys­tä – Met­säs­tä­jän epäil­lään am­pu­neen ka­na­lin­nun auton suo­jas­ta

23.09.2019 11:21
Tilaajille
Joutsen ammuttiin Inarin Näätämössä

Joutsen am­mut­tiin Inarin Nää­tä­mös­sä

12.09.2019 11:59
Tilaajille