Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Merivoimat
Merivoimien uudet korvetit soveltuvat Nato-aikana maailman merille – "Ei paljoakaan maantieteellisiä rajoittavia tekijöitä"

Me­ri­voi­mien uudet kor­ve­tit so­vel­tu­vat Na­to-ai­ka­na maail­man merille – "Ei pal­joa­kaan maan­tie­teel­li­siä ra­joit­ta­via te­ki­jöi­tä"

12.06.2022 18:30
Tilaajille
Suomalainen miinalaiva eksyi Venäjän vesille – syyttäjä ei nostanut syytettä

Suo­ma­lai­nen mii­na­lai­va eksyi Venäjän vesille – syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syy­tet­tä

19.11.2020 13:34
Merivoimien entiselle esikuntapäällikölle sakkotuomio neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta – Teki esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä

Me­ri­voi­mien en­ti­sel­le esi­kun­ta­pääl­li­köl­le sak­ko­tuo­mio nel­jäs­tä tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta – Teki es­teel­li­se­nä lä­hei­siään kos­ke­via pää­tök­siä

27.10.2020 16:54
Syyttäjä: Merivoimien esikuntapäällikkö vaikutti läheisensä valintaan johtotehtävään ja ehdotti korkean kunniamerkin myöntämistä

Syyt­tä­jä: Me­ri­voi­mien esi­kun­ta­pääl­lik­kö vai­kut­ti lä­hei­sen­sä va­lin­taan joh­to­teh­tä­vään ja ehdotti korkean kun­nia­mer­kin myön­tä­mis­tä

27.08.2020 18:51
Merivoimien entinen esikuntapäällikkö on pidätetty virasta – sai kesäkuussa syytteet neljästä palvelusrikoksesta

Me­ri­voi­mien entinen esi­kun­ta­pääl­lik­kö on pi­dä­tet­ty virasta – sai ke­sä­kuus­sa syyt­teet nel­jäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

14.08.2020 11:46
Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

So­ta­lai­vat syn­ty­vät Rau­mal­la suo­jas­sa kat­seil­ta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hit­saa­mas­sa"

03.07.2020 06:00
Tilaajille
Lippueamiraali Timo Hirvonen saa syytteet neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta

Lip­puea­mi­raa­li Timo Hir­vo­nen saa syyt­teet nel­jäs­tä tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

12.06.2020 17:21
Puolustusministeriö pitää kommodorin väitteitä ”yksittäisenä mielipiteenä” – Rikosoikeuden asiantuntijan mukaan tarvitaan poliisin esiselvitys

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö pitää kom­mo­do­rin väit­tei­tä ”yk­sit­täi­se­nä mie­li­pi­tee­nä” – Ri­ko­soi­keu­den asian­tun­ti­jan mukaan tar­vi­taan po­lii­sin esi­sel­vi­tys

08.05.2020 17:21
Puolustusvoimissa on peitelty väärinkäytöksiä, esimiehiä suojelee "kummisetäjärjestelmä”, kertoo kommodori Pekka Varjonen

Puo­lus­tus­voi­mis­sa on pei­tel­ty vää­rin­käy­tök­siä, esi­mie­hiä suo­je­lee "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mä”, kertoo kom­mo­do­ri Pekka Var­jo­nen

08.05.2020 06:00
Tilaajille
Rovaniemen poika lähti Merivoimiin – Sukeltajakoulutukseen päässyt Eelis Hukka vannoi sotilasvalansa Upinniemessä lähes 900 alokkaan joukossa

Ro­va­nie­men poika lähti Me­ri­voi­miin – Su­kel­ta­ja­kou­lu­tuk­seen päässyt Eelis Hukka vannoi so­ti­las­va­lan­sa Upin­nie­mes­sä lähes 900 alok­kaan jou­kos­sa

14.02.2020 18:07
Tilaajille
Merivoimien korvettihankinnalle kritiikkiä hallituspuolueesta – Yrttiaho epäilee laivoja käytettävän ulkomailla

Me­ri­voi­mien kor­vet­ti­han­kin­nal­le kri­tiik­kiä hal­li­tus­puo­luees­ta – Yrt­tia­ho epäilee laivoja käy­tet­tä­vän ul­ko­mail­la

27.09.2019 17:24
Mitä Merivoimien tukikohdassa tapahtui? – Korkeaa upseeria epäillään palvelusrikoksesta, joukko-osastoon tehdyn etsinnän tulos yllätti

Mitä Me­ri­voi­mien tu­ki­koh­das­sa ta­pah­tui? – Korkeaa up­see­ria epäil­lään pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta, jouk­ko-osas­toon tehdyn et­sin­nän tulos yllätti

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Hävittäjähankkeen varjoon jäänyt merivoimien suurponnistus tuo työtä ja varmuutta – Monitoimikorveteilla voidaan torjua myös sukellusveneitä ja ilma-aluksia
Kolumni

Hä­vit­tä­jä­hank­keen varjoon jäänyt me­ri­voi­mien suur­pon­nis­tus tuo työtä ja var­muut­ta – Mo­ni­toi­mi­kor­ve­teil­la voidaan torjua myös su­kel­lus­ve­nei­tä ja il­ma-aluk­sia

19.09.2019 14:42
Tilaajille
KRP sai valmiiksi esitutkinnan Merivoimien esteellisyystapauksista – Asia on siirtymässä syyteharkintaan

KRP sai val­miik­si esi­tut­kin­nan Me­ri­voi­mien es­teel­li­syys­ta­pauk­sis­ta – Asia on siir­ty­mäs­sä syy­te­har­kin­taan

12.09.2019 10:35