matkailurakentaminen
Nyt puhuu Mikko Silventola: Matkailuhanke Inarissa kaatui paliskunnan 100 000 euron vaatimukseen – toteutetaan isompana muualle

Nyt puhuu Mikko Sil­ven­to­la: Mat­kai­lu­han­ke Ina­ris­sa kaatui pa­lis­kun­nan 100 000 euron vaa­ti­muk­seen – to­teu­te­taan isom­pa­na muualle

15.01.2021 19:05 5
Tilaajille
Olavi Pokka suunnittelee Nivankylään kymmenien rakennusten matkailualuetta – yrittäjä näkee potentiaalia igluissa ja pohjoiseen avautuvissa vaaramaisemissa

Olavi Pokka suun­nit­te­lee Ni­van­ky­lään kym­me­nien ra­ken­nus­ten mat­kai­lu­aluet­ta – yrit­tä­jä näkee po­ten­tiaa­lia ig­luis­sa ja poh­joi­seen avau­tu­vis­sa vaa­ra­mai­se­mis­sa

12.01.2021 19:33 1
Tilaajille
Kaunispään rinteille nousee kymmeniä kuutioita – Korona katkaisi hollantilaisyhtiön rakennustyöt, mutta töiden vakuutetaan jatkuvan

Kau­nis­pään rin­teil­le nousee kym­me­niä kuu­tioi­ta – Korona kat­kai­si hol­lan­ti­lais­yh­tiön ra­ken­nus­työt, mutta töiden va­kuu­te­taan jat­ku­van

25.11.2020 18:02 1
Tilaajille