Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lumen syvyys
Kilpisjärvellä suurimmat hanget – Lapin lumitilanne on tällä hetkellä keskiarvon mukainen

Kil­pis­jär­vel­lä suu­rim­mat hanget – Lapin lu­mi­ti­lan­ne on tällä het­kel­lä kes­ki­ar­von mu­kai­nen

08.02.2022 12:38
Tilaajille

Syke ja Tukes: Hallien ka­toil­ta lumet on pois­tet­ta­va ajoissa

22.01.2022 06:35
Myrsky kasvatti lumikuormia katoilla, mutta vielä ei ole syytä huoleen – Pohjois-Lapissa lunta jopa 120 kiloa neliömetrillä

Myrsky kas­vat­ti lu­mi­kuor­mia ka­toil­la, mutta vielä ei ole syytä huoleen – Poh­jois-La­pis­sa lunta jopa 120 kiloa ne­liö­met­ril­lä

20.01.2022 19:00
Tilaajille
Talven pakkasennätys paukahtaa pian rikki ja lunta saadaan lisää – Katso video: Muistatko, kuinka valkeita joulut ovat olleet?

Talven pak­kas­en­nä­tys pau­kah­taa pian rikki ja lunta saadaan lisää – Katso video: Muis­tat­ko, kuinka val­kei­ta joulut ovat olleet?

23.12.2020 11:54 1
Tilaajille
Metrinen hankiko paksu? Pohjois-Ruotsin Riksgränsenissa lunta on peräti viisi metriä

Met­ri­nen hankiko paksu? Poh­jois-Ruot­sin Riksg­rän­se­nis­sa lunta on peräti viisi metriä

20.04.2020 08:48
Tilaajille
Lumiennätykset voivat mennä rikki usealla Lapin säähavaintoasemalla

Lu­mi­en­nä­tyk­set voivat mennä rikki usealla Lapin sää­ha­vain­to­ase­mal­la

14.04.2020 16:16
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin Kiirunassa lyötiin lumiennätys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

Poh­jois-Ruot­sin Kii­ru­nas­sa lyötiin lu­mi­en­nä­tys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

19.03.2020 19:43
Tilaajille
Imu Inarijärvestä merelle heikkenee, juoksutuksia vähennetään jo

Imu Ina­ri­jär­ves­tä merelle heik­ke­nee, juok­su­tuk­sia vä­hen­ne­tään jo

10.03.2020 14:31
Tilaajille
Suuret kevättulvat uhkaavat Lappia, sillä lunta on ennätyksellisen paljon – suurin riski Kemijoella ja Ivalojoella, ennustuksen toteutumiseen vaikuttaa sulaminen

Suuret ke­vät­tul­vat uh­kaa­vat Lappia, sillä lunta on en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – suurin riski Ke­mi­joel­la ja Iva­lo­joel­la, en­nus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen vai­kut­taa su­la­mi­nen

23.01.2020 10:49
Tilaajille
Suomi on jakautunut kahtia sään suhteen: pohjoisessa on ennätyksellisen paljon lunta ja etelässä keskimääräistä vähemmän tai ei lainkaan

Suomi on ja­kau­tu­nut kahtia sään suh­teen: poh­joi­ses­sa on en­nä­tyk­sel­li­sen paljon lunta ja ete­läs­sä kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män tai ei lain­kaan

28.12.2019 17:22

Lähes koko Lappia peittää 10–30 sentin lu­mi­ker­ros, lokakuu oli ta­van­omais­ta vii­leäm­pi

01.11.2019 12:52
Tilaajille