Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Lockheed Martin

Hor­ne­tin seu­raa­jat len­tä­vät Ro­va­nie­men ja Ris­sa­lan tu­ki­koh­dis­ta – Uusien hä­vit­tä­jien kes­kit­tä­mi­ses­tä yhteen paik­kaan ei ole edes kes­kus­tel­tu, oh­jel­ma­joh­ta­ja sanoo

15.03.2021 06:30 4
Tilaajille

Saiko ken­raa­li Jarmo Lind­berg puo­lus­tus­mi­nis­te­riöl­tä eri­tyis­koh­te­lun? – Oi­keus­op­pi­nut pitää ka­rens­si­pää­tös­tä eri­koi­se­na ja hyvin ris­ti­rii­tai­se­na

24.04.2020 07:41

Lock­heed Martin ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen ken­raa­li Lind­ber­gin kanssa – rikkoi ka­rens­si­so­pi­muk­sen ehtoja

23.04.2020 21:59

F-35:n val­mis­ta­ja lupaa Suo­mel­le hä­vit­tä­jän tuo­tan­toa – "Emme kerro, kuinka häive ra­ken­ne­taan, mutta ker­rom­me miten se yl­lä­pi­de­tään"

10.02.2020 16:03