Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

lintubongaus
Lintujen ystävät pääsivät pihahommiin

Lin­tu­jen ystävät pää­si­vät pi­ha­hom­miin

04.02.2023 11:14
Laulujoutsenia ja isokoskeloita bongattiin Lapissa runsaasti – Kemissä tavattiin harvinaisuuksia

Lau­lu­jout­se­nia ja iso­kos­ke­loi­ta bon­gat­tiin Lapissa run­saas­ti – Kemissä ta­vat­tiin har­vi­nai­suuk­sia

14.10.2022 07:00
Tilaajille
Pesänsä jättäneitä linnunpoikasia on nyt runsaasti liikkeellä, ihmisen syytä varoa linnunpesiä – myöhäiset muuttajat kultarinta ja pulmussirri pitivät taukoa Lapissa

Pesänsä jät­tä­nei­tä lin­nun­poi­ka­sia on nyt run­saas­ti liik­keel­lä, ihmisen syytä varoa lin­nun­pe­siä – myö­häi­set muut­ta­jat kul­ta­rin­ta ja pul­mus­sir­ri pitivät taukoa Lapissa

06.07.2022 15:51 1
Tilaajille
Kemin Kiikelissä bongattiin eniten lintulajeja Meri-Lapissa

Kemin Kii­ke­lis­sä bon­gat­tiin eniten lin­tu­la­je­ja Me­ri-La­pis­sa

12.05.2022 07:47
Pääskyjen etujoukot ehtivät äitienpäivän aikoihin Etelä–Lappiin – Portimojärvellä ruostesorsa, Rovaniemellä mandariinisorsia

Pääs­ky­jen etu­jou­kot ehtivät äi­tien­päi­vän ai­koi­hin Ete­lä–­Lap­piin – Por­ti­mo­jär­vel­lä ruos­te­sor­sa, Ro­va­nie­mel­lä man­da­rii­ni­sor­sia

11.05.2022 14:59
Tilaajille
Isohaarahaukka toisen kerran Meri-Lapissa – edellisen kerran havaittiin vuonna 2004

Iso­haa­ra­hauk­ka toisen kerran Me­ri-La­pis­sa – edel­li­sen kerran ha­vait­tiin vuonna 2004

04.05.2022 10:19
Tilaajille
Kuukkeleita ja korppeja joka kunnassa – Lapin lintutieteellisen yhdistyksen keskitalven lintukilpailussa lajimäärä jäi selvästi pienemmäksi kuin aikaisempina vuosina

Kuuk­ke­lei­ta ja korp­pe­ja joka kun­nas­sa – Lapin lin­tu­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen kes­ki­tal­ven lin­tu­kil­pai­lus­sa la­ji­mää­rä jäi sel­väs­ti pie­nem­mäk­si kuin ai­kai­sem­pi­na vuosina

16.02.2022 16:09 1
Tilaajille
Pikkukäpylintu Meri-Lapin runsaimpia talvilintuja –  talitiaisen valta-asemaa ei silti mikään horjuta

Pik­ku­kä­py­lin­tu Me­ri-La­pin run­saim­pia tal­vi­lin­tu­ja – ta­li­tiai­sen val­ta-ase­maa ei silti mikään horjuta

17.01.2022 21:17
Tilaajille
Ota haaste vastaan ja tunnista sata lintulajia vuodessa

Ota haaste vastaan ja tun­nis­ta sata lin­tu­la­jia vuo­des­sa

12.01.2022 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tuntematon lentävä esine
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tun­te­ma­ton lentävä esine

11.01.2022 06:15 1
Tilaajille
Ranualaisen lintuharrastajan pyöräretkellä sattui yllätys – harvinainen siivekäs lehahti Lappiin kymmenen vuoden tauon jälkeen

Ra­nua­lai­sen lin­tu­har­ras­ta­jan pyö­rä­ret­kel­lä sattui yllätys – har­vi­nai­nen sii­ve­käs lehahti Lappiin kym­me­nen vuoden tauon jälkeen

04.11.2021 14:08 2
Tilaajille
Lintutornit pelastuivat purkutuomiolta, edessä taas vuosikymmeniä tiukkaa tähystelyä

Lin­tu­tor­nit pe­las­tui­vat pur­ku­tuo­miol­ta, edessä taas vuo­si­kym­me­niä tiukkaa tä­hys­te­lyä

26.09.2021 11:00
Tilaajille
Hailuodosta löytynyt Suomelle uusi lintulaji aiheutti yleisöryntäyksen – Saana Meski seurasi mökkinsä ikkunasta merikotkaa, kun kiikariin osui siperianlepinkäinen

Hai­luo­dos­ta löy­ty­nyt Suo­mel­le uusi lin­tu­la­ji ai­heut­ti ylei­sö­ryn­täyk­sen – Saana Meski seurasi mök­kin­sä ik­ku­nas­ta me­ri­kot­kaa, kun kii­ka­riin osui si­pe­rian­le­pin­käi­nen

09.09.2021 16:44 3
Tilaajille
Toukokuussa nähtiin muuttolinturyntäys – Mukana monia harvinaisuuksia kuten niittysuohaukka, pikkukiljukotka, valkosiipitiira ja sitruunavästäräkki

Tou­ko­kuus­sa nähtiin muut­to­lin­tu­ryn­täys – Mukana monia har­vi­nai­suuk­sia kuten niit­ty­suo­hauk­ka, pik­ku­kil­ju­kot­ka, val­ko­sii­pi­tii­ra ja sit­ruu­na­väs­tä­räk­ki

19.05.2021 20:22
Tilaajille
Bongaa päivä pihalla tänä sunnuntaina – Montako lintulajia havaitset 100 metrin säteellä kodista? Ilmoita havaintosi BirdLifelle

Bongaa päivä pihalla tänä sun­nun­tai­na – Montako lin­tu­la­jia ha­vait­set 100 metrin sä­teel­lä ko­dis­ta? Ilmoita ha­vain­to­si Bird­Li­fel­le

15.05.2021 10:50 1
Tilaajille
Jalohaikara vietti kevätpäivän Sodankylän Sattasessa – "Iso-Jallu" nukkui pää kainalossa ja suuntasi aamulla pohjoiseen

Ja­lo­hai­ka­ra vietti ke­vät­päi­vän So­dan­ky­län Sat­ta­ses­sa – "I­so-Jal­lu" nukkui pää kai­na­los­sa ja suun­ta­si aamulla poh­joi­seen

26.05.2020 19:36
Tilaajille
Auraaja löysi harvinaisen merilinnun Kemijärvellä – lunni toipuu lintuharrastajan luona syöden kalaruokaa

Auraaja löysi har­vi­nai­sen me­ri­lin­nun Ke­mi­jär­vel­lä – lunni toipuu lin­tu­har­ras­ta­jan luona syöden ka­la­ruo­kaa

10.03.2020 12:05
Tilaajille
"Sukulaiset pitävät hulluna" – Juha Kylänpää aikoo polkea lintujen perässä 15 000 kilometriä läpi maan rikkoakseen Suomen ennätyksen

"Su­ku­lai­set pitävät hul­lu­na" – Juha Ky­län­pää aikoo polkea lin­tu­jen perässä 15 000 ki­lo­met­riä läpi maan rik­koak­seen Suomen en­nä­tyk­sen

28.12.2019 09:00
Tilaajille
Pyrstötiaiset vaeltavat  – lintu on kuin valkoinen pumpulipallo, johon on tökätty musta tikku pyrstöksi

Pyrs­tö­tiai­set vael­ta­vat – lintu on kuin val­koi­nen pum­pu­li­pal­lo, johon on tökätty musta tikku pyrs­tök­si

15.11.2019 18:57
Tilaajille
Siperialainen mäntysirkku nähtiin toisen kerran Ivalossa

Si­pe­ria­lai­nen män­ty­sirk­ku nähtiin toisen kerran Iva­los­sa

24.10.2019 21:16
Tilaajille