Liikenneonnettomuudet
Kuukausi
Kaksi lasta loukkaantui liikenneonnettomuuksissa Oulussa – bussi törmäsi pyöräilevään 11-vuotiaaseen, auto töytäisi 7-vuotiasta

Kaksi lasta louk­kaan­tui lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa Oulussa – bussi törmäsi pyö­räi­le­vään 11-vuo­tiaa­seen, auto töy­täi­si 7-vuo­tias­ta

11.01.2020 09:55
Uusi vuosikymmen on alkanut harvinaisella tavalla – Rovaniemellä on ollut yhtä lämmintä viimeksi vuonna 2002

Uusi vuo­si­kym­men on alkanut har­vi­nai­sel­la tavalla – Ro­va­nie­mel­lä on ollut yhtä läm­min­tä vii­mek­si vuonna 2002

03.01.2020 15:55
Painajaismainen keli jatkuu Lapissa: Tiet ja jalkakäytävät todella liukkaita

Pai­na­jais­mai­nen keli jatkuu La­pis­sa: Tiet ja jal­ka­käy­tä­vät todella liuk­kai­ta

03.01.2020 08:33
Liikenneonnettomuus Rovaniemen Ranuantiellä – osallisena 21 henkilöä

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Ro­va­nie­men Ra­nuan­tiel­lä – osal­li­se­na 21 hen­ki­löä

19.12.2019 11:57
Vanhemmat
Autoilija törmäsi 13-vuotiaaseen pyöräilijään Ivalossa

Au­toi­li­ja törmäsi 13-vuo­tiaa­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa

17.12.2019 16:49
Lapin teillä edelleen erittäin liukasta - useita rekkoja jumissa Rovaniemen ja Kittilän välillä

Lapin teillä edel­leen erit­täin liu­kas­ta - useita rekkoja jumissa Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län välillä

04.12.2019 08:18
Henkilöautoa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli Sodankylässä – poliisi selvittää onnettomuuden syytä

Hen­ki­lö­au­toa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli So­dan­ky­läs­sä – poliisi sel­vit­tää on­net­to­muu­den syytä

21.11.2019 07:33
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Auton mereen vajoamisen estänyt, sankarikuljettajana palkittu Pekka Lanko: "Aallot löivät jo liki konepellille"

Auton mereen va­joa­mi­sen es­tä­nyt, san­ka­ri­kul­jet­ta­ja­na pal­kit­tu Pekka Lanko: "Aallot löivät jo liki ko­ne­pel­lil­le"

15.11.2019 14:14
Erittäin huono ajokeli haastoi Lapin liikenteen – päivän aikana useita ulosajoja, jo torstaina tupruttaa lisää lunta

Erit­täin huono ajokeli haastoi Lapin lii­ken­teen – päivän aikana useita ulo­sa­jo­ja, jo tors­tai­na tup­rut­taa lisää lunta

13.11.2019 07:49

So­dan­ky­län­tiel­lä on­net­to­muus Ro­va­nie­mel­lä

11.11.2019 12:37

Pe­rään­ajo Ro­va­nie­men Jaa­ti­las­sa, haittaa lii­ken­net­tä

11.11.2019 11:41

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä So­dan­ky­läs­sä – törmäsi ensin penk­kaan ja siitä le­vik­keel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­ton pe­rä­vau­nuun

06.11.2019 08:33
Henkilöauto ja polttoainerekka risteyskolarissa Sodankylässä – henkilöauton kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja polt­to­ai­ne­rek­ka ris­teys­ko­la­ris­sa So­dan­ky­läs­sä – hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

30.10.2019 13:04
Mies ajoi maasturilla päin ravintolan seinää Saariselällä – auto syttyi palamaan ja matkustaja loukkaantui

Mies ajoi maas­tu­ril­la päin ra­vin­to­lan seinää Saa­ri­se­läl­lä – auto syttyi pa­la­maan ja mat­kus­ta­ja louk­kaan­tui

22.10.2019 07:59
Norja kiristää talvea vasten raskaan liikenteen vaatimuksia – Kuolinonnettomuus herätti päättäjät

Norja ki­ris­tää talvea vasten raskaan lii­ken­teen vaa­ti­muk­sia – Kuo­lin­on­net­to­muus herätti päät­tä­jät

18.10.2019 14:13

Ruot­sis­sa räjähti E4-tiel­lä ja Tuk­hol­man Sö­der­mal­mil­la

17.10.2019 10:58