Liikenneonnettomuudet
Viikko
Moottorikelkkailija ajoi auton eteen tielle ja aiheutti törmäyksen – Kolme henkilöä loukkaantui

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi auton eteen tielle ja ai­heut­ti tör­mäyk­sen – Kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

22.03.2020 17:04
Moottorikelkkareitillä sattui nokkakolari Rovaniemellä – Toinen kuljettajista loukkaantui

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­lä sattui nok­ka­ko­la­ri Ro­va­nie­mel­lä – Toinen kul­jet­ta­jis­ta louk­kaan­tui

22.03.2020 17:03
Auto suistui tieltä Rovaniemellä lauantaina – ei vakavia henkilövahinkoja

Auto suistui tieltä Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na – ei vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.03.2020 14:08
Moottorikelkkailija kuoli Kemijärvellä törmättyään täysperävaunurekkaan perjantaina

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kuoli Ke­mi­jär­vel­lä tör­mät­tyään täys­pe­rä­vau­nu­rek­kaan per­jan­tai­na

21.03.2020 08:19
Miten lapsi autossa vaikuttaa kolaririskiin?

Miten lapsi autossa vai­kut­taa ko­la­ri­ris­kiin?

21.03.2020 07:00
Sukupuolierot näkyvät vakavissa turmissa – Miehet aiheuttavat 80 prosenttia kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista

Su­ku­puo­li­erot näkyvät va­ka­vis­sa tur­mis­sa – Miehet ai­heut­ta­vat 80 pro­sent­tia kuo­le­maan joh­ta­vis­ta lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta

21.03.2020 07:00
Poliisi korjaa: jalankulkijaan Rovaniemellä suojatiellä törmännyt ajoneuvo oli henkilöauto, ei pakettiauto

Poliisi korjaa: ja­lan­kul­ki­jaan Ro­va­nie­mel­lä suo­ja­tiel­lä tör­män­nyt ajo­neu­vo oli hen­ki­löau­to, ei pa­ket­ti­au­to

20.03.2020 15:36
Kuukausi

Nuori kul­jet­ta­ja ajoi ulos kaar­tees­sa So­dan­ky­läs­sä – yksi mat­kus­ta­jis­ta louk­kaan­tui lie­väs­ti

15.03.2020 08:13
Henkilöauto ajoi pakettiauton kylkeen Rovaniemellä  – ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to ajoi pa­ket­ti­au­ton kylkeen Ro­va­nie­mel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.03.2020 07:56

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Inarin Kaa­ma­ses­sa

09.03.2020 10:13
Ylitorniolla vaarallista ainetta kuljettanut säiliöajoneuvo ja henkilöauto kolaroivat

Yli­tor­niol­la vaa­ral­lis­ta ainetta kul­jet­ta­nut säi­liö­ajo­neu­vo ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat

05.03.2020 14:39
Linja-auto törmäsi pakettiautoon Rovaniemen ja Kittilän välisellä tiellä

Lin­ja-au­to törmäsi pa­ket­ti­au­toon Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län vä­li­sel­lä tiellä

01.03.2020 13:55
Varas vei Audin Kemissä ja lähti pakoon poliisia – yöllinen takaa-ajo päättyi poliisiauton kyljen kautta ojaan ja sairaalaan

Varas vei Audin Kemissä ja lähti pakoon po­lii­sia – yöl­li­nen ta­kaa-ajo päättyi po­lii­si­au­ton kyljen kautta ojaan ja sai­raa­laan

29.02.2020 10:15
Peräänajo Ivalon pohjoispuolella, osallisena neljä ajoneuvoa – liikenne sujuu jälleen normaalisti

Pe­rään­ajo Ivalon poh­jois­puo­lel­la, osal­li­se­na neljä ajo­neu­voa – lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

27.02.2020 10:37

Poliisi Posion on­net­to­muu­des­ta: Ko­la­ris­sa oli mukana kolme autoa ja yh­dek­sän hen­ki­löä – kolme louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.02.2020 20:15
Vanhemmat
Poliisi vahvistaa: Rovaniemen Lehtojärven kolarissa kuoli yksi, korkea lumipenkka esti näkyvyyttä

Poliisi vah­vis­taa: Ro­va­nie­men Leh­to­jär­ven ko­la­ris­sa kuoli yksi, korkea lu­mi­penk­ka esti nä­ky­vyyt­tä

14.02.2020 14:19
Rekka kaatui tielle Käsivarrentiellä Enontekiöllä – ei henkilövahinkoja

Rekka kaatui tielle Kä­si­var­ren­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.02.2020 15:37
Autojen pelti on rytissyt pitkin Lappia perjantain aikana – onnettomuuksia ainakin Pellossa, Muoniossa, Kemissä ja Rovaniemellä

Autojen pelti on ry­tis­syt pitkin Lappia per­jan­tain aikana – on­net­to­muuk­sia ainakin Pel­los­sa, Muo­nios­sa, Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2020 20:19
Henkilöauto rynni kolmion takaa toisen kylkeen Rovaniemellä – henkilövahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to rynni kolmion takaa toisen kylkeen Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.02.2020 11:54
Lukijalta: Ikääntyminen lisää kolaririskiä
Mielipide Pekka Rainio

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­mi­nen lisää ko­la­ri­ris­kiä

06.02.2020 11:15