Liikenneonnettomuudet
Kuukausi
Poliisi vahvistaa: Rovaniemen Lehtojärven kolarissa kuoli yksi, korkea lumipenkka esti näkyvyyttä

Poliisi vah­vis­taa: Ro­va­nie­men Leh­to­jär­ven ko­la­ris­sa kuoli yksi, korkea lu­mi­penk­ka esti nä­ky­vyyt­tä

14.02.2020 14:19
Rekka kaatui tielle Käsivarrentiellä Enontekiöllä – ei henkilövahinkoja

Rekka kaatui tielle Kä­si­var­ren­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.02.2020 15:37
Autojen pelti on rytissyt pitkin Lappia perjantain aikana – onnettomuuksia ainakin Pellossa, Muoniossa, Kemissä ja Rovaniemellä

Autojen pelti on ry­tis­syt pitkin Lappia per­jan­tain aikana – on­net­to­muuk­sia ainakin Pel­los­sa, Muo­nios­sa, Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2020 20:19
Henkilöauto rynni kolmion takaa toisen kylkeen Rovaniemellä – henkilövahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to rynni kolmion takaa toisen kylkeen Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.02.2020 11:54
Lukijalta: Ikääntyminen lisää kolaririskiä
Mielipide Pekka Rainio

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­mi­nen lisää ko­la­ri­ris­kiä

06.02.2020 11:15
Kaksi loukkaantui kahden auton nokkakolarissa Pelkosenniemellä

Kaksi louk­kaan­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

01.02.2020 13:55
Mies aiheutti huolimattomuudellaan kahden kuorma-auton ulosajot Utsjoella – hovioikeus alensi maksettavia korvauksia ja määräsi vakuutusyhtiön maksajaksi

Mies ai­heut­ti huo­li­mat­to­muu­del­laan kahden kuor­ma-au­ton ulos­ajot Uts­joel­la – ho­vi­oi­keus alensi mak­set­ta­via kor­vauk­sia ja määräsi va­kuu­tus­yh­tiön mak­sa­jak­si

30.01.2020 12:45
Auto törmäsi kahteen jalankulkijaan Rovaniemen Hallituskadulla – jalankulkijat kävelivät päin punaisia

Auto törmäsi kahteen ja­lan­kul­ki­jaan Ro­va­nie­men Hal­li­tus­ka­dul­la – ja­lan­kul­ki­jat kä­ve­li­vät päin pu­nai­sia

28.01.2020 14:30

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui lie­väs­ti ajet­tuaan penk­kaan Uts­joel­la

28.01.2020 13:14
Vanhemmat
Henkilöauto ja rekka kolaroivat Simon Maksniemessä – yksi henkilö loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja rekka ko­la­roi­vat Simon Maks­nie­mes­sä – yksi henkilö louk­kaan­tui

20.01.2020 07:45
Kaksi lasta loukkaantui liikenneonnettomuuksissa Oulussa – bussi törmäsi pyöräilevään 11-vuotiaaseen, auto töytäisi 7-vuotiasta

Kaksi lasta louk­kaan­tui lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa Oulussa – bussi törmäsi pyö­räi­le­vään 11-vuo­tiaa­seen, auto töy­täi­si 7-vuo­tias­ta

11.01.2020 09:55
Uusi vuosikymmen on alkanut harvinaisella tavalla – Rovaniemellä on ollut yhtä lämmintä viimeksi vuonna 2002

Uusi vuo­si­kym­men on alkanut har­vi­nai­sel­la tavalla – Ro­va­nie­mel­lä on ollut yhtä läm­min­tä vii­mek­si vuonna 2002

03.01.2020 15:55
Painajaismainen keli jatkuu Lapissa: Tiet ja jalkakäytävät todella liukkaita

Pai­na­jais­mai­nen keli jatkuu La­pis­sa: Tiet ja jal­ka­käy­tä­vät todella liuk­kai­ta

03.01.2020 08:33
Liikenneonnettomuus Rovaniemen Ranuantiellä – osallisena 21 henkilöä

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Ro­va­nie­men Ra­nuan­tiel­lä – osal­li­se­na 21 hen­ki­löä

19.12.2019 11:57
Autoilija törmäsi 13-vuotiaaseen pyöräilijään Ivalossa

Au­toi­li­ja törmäsi 13-vuo­tiaa­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa

17.12.2019 16:49
Lapin teillä edelleen erittäin liukasta - useita rekkoja jumissa Rovaniemen ja Kittilän välillä

Lapin teillä edel­leen erit­täin liu­kas­ta - useita rekkoja jumissa Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län välillä

04.12.2019 08:18
Henkilöautoa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli Sodankylässä – poliisi selvittää onnettomuuden syytä

Hen­ki­lö­au­toa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli So­dan­ky­läs­sä – poliisi sel­vit­tää on­net­to­muu­den syytä

21.11.2019 07:33
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Auton mereen vajoamisen estänyt, sankarikuljettajana palkittu Pekka Lanko: "Aallot löivät jo liki konepellille"

Auton mereen va­joa­mi­sen es­tä­nyt, san­ka­ri­kul­jet­ta­ja­na pal­kit­tu Pekka Lanko: "Aallot löivät jo liki ko­ne­pel­lil­le"

15.11.2019 14:14
Erittäin huono ajokeli haastoi Lapin liikenteen – päivän aikana useita ulosajoja, jo torstaina tupruttaa lisää lunta

Erit­täin huono ajokeli haastoi Lapin lii­ken­teen – päivän aikana useita ulo­sa­jo­ja, jo tors­tai­na tup­rut­taa lisää lunta

13.11.2019 07:49