Lentokielto

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00

Nä­kö­kul­ma: Suomeen pa­la­taan ris­ki­mais­ta len­to­kiel­lois­ta huo­li­mat­ta – muun­tu­nut virus leviää myös vaih­to­len­to­ja käyt­täen

12.01.2021 19:00
Tilaajille

Kauan odo­tet­tu 30-vuo­tis­juh­lin­ta odottaa New Yor­kis­sa: "Luo­te­taan siihen, että Finnair hoitaa meidät kotiin"

12.03.2020 12:32

Trump kieltää mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­ta Yh­dys­val­toi­hin kuu­kau­dek­si – nämä ky­sy­myk­set ovat vielä avoinna

12.03.2020 11:32

Mar­juk­ka Abad lentää vii­meis­ten jou­kos­sa Ame­rik­kaan – lipun vaihto on­nis­tui ja pak­kaa­mi­nen sujui 10 mi­nuu­tis­sa: "Ehdin kotiin huo­mi­seen men­nes­sä"

12.03.2020 11:07