Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

koulu- ja päiväkotiverkko
Hepolassa on kerätty jo satoja nimiä oman koulun puolesta – Kemin kouluverkkopäätökset venyvät joulukuulle

He­po­las­sa on kerätty jo satoja nimiä oman koulun puo­les­ta – Kemin kou­lu­verk­ko­pää­tök­set venyvät jou­lu­kuul­le

28.10.2020 18:30
Tilaajille
Kemi järjestää infot kaupunkilaisille päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta ensi viikon maanantaina ja tiistaina

Kemi jär­jes­tää infot kau­pun­ki­lai­sil­le päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­ver­kon uu­dis­tuk­ses­ta ensi viikon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2020 17:01
Tilaajille
Kemin koulu- ja päiväkotiverkon uudistamiseksi valmistui kaksi vaihtoehtoista esitystä

Kemin koulu- ja päi­vä­ko­ti­ver­kon uu­dis­ta­mi­sek­si val­mis­tui kaksi vaih­to­eh­tois­ta esi­tys­tä

15.09.2020 12:45
Tilaajille