Koronavilkku

Joh­ta­van yli­lää­kä­rin mie­les­tä Ko­ro­na­vil­kun mer­ki­tys jäl­ji­tyk­ses­sä on "ää­rim­mäi­sen mar­gi­naa­li­nen" – THL ke­hot­taa kui­ten­kin käyt­tä­mään so­vel­lus­ta näistä syistä

10.01.2021 11:30
Tilaajille

Luo­tat­ko di­gi­taa­li­suu­teen? –Minä en enää luota

28.10.2020 06:14 1
Tilaajille

Lapin yli­opis­tos­sa jat­ke­taan etä­ope­tus­ta ja -töitä vuoden loppuun – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

15.09.2020 10:25
Tilaajille

Ko­ro­na­vilk­kuun syö­tet­ty tähän men­nes­sä 41 avaus­koo­dia – so­vel­lus­ta on ladattu lähes 1,8 mil­joo­naa kertaa

07.09.2020 18:12
Tilaajille

Koronan tar­tun­ta­ket­ju­ja jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus tuli saa­ta­vil­le – lue tästä, miten se toimii ja miksi se on tar­peel­li­nen

31.08.2020 18:47

Ko­ro­na­so­vel­lus tulee, mitä siltä odo­te­taan? Katso suora lähetys Ko­ro­na­vilk­ku-mo­bii­li­so­vel­luk­ses­ta kello 14.00 alkaen

31.08.2020 13:26

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus on nyt la­dat­ta­vis­sa – ta­voit­tee­na mil­joo­na suo­ma­lais­ta käyt­tä­jää syys­kuun aikana

31.08.2020 11:56