työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kivunhoito
"Joillekin kipuklinikoille ei pääse ennen kuin opioidilääkitys on ajettu alas" – kipupotilas Pia Kirvesoja tietää, että opioidit ovat kuuma aihe Suomessakin

"Joil­le­kin ki­puk­li­ni­koil­le ei pääse ennen kuin opioi­di­lää­ki­tys on ajettu alas" – ki­pu­po­ti­las Pia Kir­ve­so­ja tietää, että opioi­dit ovat kuuma aihe Suo­mes­sa­kin

03.04.2023 06:30
Tilaajille
Äiti uskalsi tuskin hengittää, kun OYSissa keskosena syntynyt rovaniemeläinen Helmi-vauva pääsi rinnalle kenguruhoitoon – Vauvojen kivunhoito vaatii herkkyyttä ja kehittyy jatkuvasti

Äiti uskalsi tuskin hen­git­tää, kun OYSissa kes­ko­se­na syn­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Hel­mi-vau­va pääsi rin­nal­le ken­gu­ru­hoi­toon – Vau­vo­jen ki­vun­hoi­to vaatii herk­kyyt­tä ja ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti

30.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Intensiivinen katse ja korkea kilohinta
Kolumni

In­ten­sii­vi­nen katse ja korkea ki­lo­hin­ta

11.02.2020 06:06
Tilaajille
Pohjoissuomalaismiehelle sanottiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat potilasvahinkoilmoitukset eivät johtaneet toivottuun tulokseen

Poh­jois­suo­ma­lais­mie­hel­le sa­not­tiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat po­ti­las­va­hin­ko­il­moi­tuk­set eivät joh­ta­neet toi­vot­tuun tu­lok­seen

22.09.2019 14:17
Tilaajille