Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Julkiset virat

Haku Ro­va­nie­men talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jan virkaan käyn­nis­te­tään uu­del­leen – so­vel­tu­vuus­ar­vioin­ti nel­jäl­le ha­ki­jal­le

29.04.2021 14:01 2
Tilaajille

Neljää haas­ta­tel­laan So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan virkaan

29.04.2021 11:32 1
Tilaajille

Löy­tyy­kö Sa­vu­kos­kel­le viimein so­siaa­li­joh­ta­ja? – Haku uu­sit­tiin taas, nyt kaksi pätevää hakijaa

20.02.2021 09:35
Tilaajille