Ilmastolakko
"Olisiko diktatuurin aika jo ohi?" – Mielenosoitus Suomen luonnon puolesta keräsi Rovaniemen Lordin aukiolle noin 60 ihmistä

"O­li­si­ko dik­ta­tuu­rin aika jo ohi?" – Mie­len­osoi­tus Suomen luonnon puo­les­ta keräsi Ro­va­nie­men Lordin au­kiol­le noin 60 ihmistä

05.09.2020 13:54 0
Tilaajille
Oliko ilmastoaktivismi vain muotivillitys? - pienilläkin teoilla on merkitystä
Kolumni Fanni Frant/Lounais-Lappi

Oliko il­mas­to­ak­ti­vis­mi vain muo­ti­vil­li­tys? - pie­nil­lä­kin teoilla on mer­ki­tys­tä

10.06.2020 12:36 0
Pelastetaan talvet: ilmastolakko näkyy perjantaina myös Rovaniemellä

Pe­las­te­taan talvet: il­mas­to­lak­ko näkyy per­jan­tai­na myös Ro­va­nie­mel­lä

10.03.2020 15:35 0
Greta Thunbergin uskomaton elämäntarina – miten nykyään 17-vuotias aktivisti muutti ilmastoasiat ensin omassa perheessään ja siirtyi sitten vakuuttamaan maailmaa, uhmaten mahtimiesten pilkkaa

Greta Thun­ber­gin us­ko­ma­ton elä­män­ta­ri­na – miten nykyään 17-vuo­tias ak­ti­vis­ti muutti il­mas­to­asiat ensin omassa per­hees­sään ja siirtyi sitten va­kuut­ta­maan maail­maa, uhmaten mah­ti­mies­ten pilkkaa

03.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Ilmastolakkoon osallistui tuhansittain nuoria kautta Suomen - Näissä tunnelmissa tapahtumaa vietettiin Rovaniemellä

Il­mas­to­lak­koon osal­lis­tui tu­han­sit­tain nuoria kautta Suomen - Näissä tun­nel­mis­sa ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

27.09.2019 18:34 0
Tilaajille
Nuoret lakkoilevat tänään ilmaston puolesta ainakin 22 paikkakunnalla ympäri Suomen – Moni kaupunki antanut koululaisille luvan osallistua

Nuoret lak­koi­le­vat tänään il­mas­ton puo­les­ta ainakin 22 paik­ka­kun­nal­la ympäri Suomen – Moni kau­pun­ki antanut kou­lu­lai­sil­le luvan osal­lis­tua

27.09.2019 07:00 0
Nuoret menevät jälleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pystyä sanomaan aikanaan omille lapsilleni, että ainakin yritin hillitä ilmastonmuutosta"

Nuoret menevät jälleen lakkoon il­mas­ton puo­les­ta – "Haluan pystyä sa­no­maan ai­ka­naan omille lap­sil­le­ni, että ainakin yritin hillitä il­mas­ton­muu­tos­ta"

26.09.2019 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Haas­tam­me Ro­va­nie­men il­mas­to­te­koi­hin

24.09.2019 11:57 0
Tilaajille