Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ikkarin kaivos
Suurin osa malminetsintägeologeista ei löydä uransa aikana mitään merkittävää – Jukka Nieminen löysi maailmanluokan kultaesiintymän

Suurin osa mal­min­et­sin­tä­geo­lo­geis­ta ei löydä uransa aikana mitään mer­kit­tä­vää – Jukka Nie­mi­nen löysi maail­man­luo­kan kul­ta­esiin­ty­män

11.11.2023 13:30 7
Tilaajille
Ikkarin kultakaivoshankkeen yva-ohjelma kiinnosti kansalaisia

Ikkarin kul­ta­kai­vos­hank­keen yva-oh­jel­ma kiin­nos­ti kan­sa­lai­sia

03.08.2023 15:02 1
Tilaajille
Sodankylän kunnalta pitkä lista huolia kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista – erikseen mainitaan paikkakuntalaisille tärkeä metsästys

So­dan­ky­län kun­nal­ta pitkä lista huolia kai­vos­hank­kei­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta – erik­seen mai­ni­taan paik­ka­kun­ta­lai­sil­le tärkeä met­säs­tys

12.06.2023 19:44
Tilaajille
Ikkarin kaivoshanke Sodankylässä sai alkunsa yhdestä pienestä näytteestä, jossa oli häivähdys kultaa – "Onneakin tarvitaan"

Ikkarin kai­vos­han­ke So­dan­ky­läs­sä sai alkunsa yhdestä pie­nes­tä näyt­tees­tä, jossa oli häi­väh­dys kultaa – "On­nea­kin tar­vi­taan"

10.06.2023 06:30 11
Tilaajille
Ikkarin kaivoksen purkuputkiin, syanidiliuotukseen ja muihin ympäristövaikutuksiin voi nyt ottaa kantaa

Ikkarin kai­vok­sen pur­ku­put­kiin, sya­ni­di­liuo­tuk­seen ja muihin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin voi nyt ottaa kantaa

22.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Sodankylä Ikkarin kultakaivoshanke etenee – kaavaehdotus on mahdollisesti nähtävillä vuonna 2025

So­dan­ky­lä Ikkarin kul­ta­kai­vos­han­ke ete­nee – ­kaa­vaeh­do­tus on mah­dol­li­ses­ti näh­tä­vil­lä vuonna 2025

24.04.2023 16:09
Tilaajille
"Ilman kaivoksia tämä olisi aika kuollut paikka" – sodankyläläiset ovat suhtautuneet kaivoksiin myönteisesti, mutta kriittisten määrä on kasvanut

"Ilman kai­vok­sia tämä olisi aika kuollut paikka" – so­dan­ky­lä­läi­set ovat suh­tau­tu­neet kai­vok­siin myön­tei­ses­ti, mutta kriit­tis­ten määrä on kas­va­nut

16.03.2023 05:00 15
Tilaajille
Sodankylän Ikkarin kultakaivosta aletaan valmistella kaavoituksella – ympäristövaikutusten arviointi etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa

So­dan­ky­län Ikkarin kul­ta­kai­vos­ta aletaan val­mis­tel­la kaa­voi­tuk­sel­la – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti etenee rin­nak­kain kaa­voi­tuk­sen kanssa

23.01.2023 17:18 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia ei kai­vos­yh­tiöi­den maaksi

14.12.2022 05:00 7
Tilaajille
Sodankylän Ikkariin voi nousta yhtä iso kultakaivos kuin Kittilään – yva alkaa vuodenvaihteessa

So­dan­ky­län Ik­ka­riin voi nousta yhtä iso kul­ta­kai­vos kuin Kit­ti­lään – yva alkaa vuo­den­vaih­tees­sa

02.12.2022 09:13 21
Tilaajille