Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Huippukokoukset

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin jää­mi­nen ilman huip­pu­ta­paa­mis­ta oli odo­tet­tua – yk­sit­täi­ses­tä maasta ei haluta va­ki­tuis­ta ko­kous­paik­kaa

26.05.2021 20:28
Tilaajille

Putinin neu­vo­nan­ta­ja: Huip­pu­ko­kous Bidenin kanssa voisi jär­jes­tyä ke­sä­kuus­sa

25.04.2021 15:22

Ro­va­nie­mi tar­jou­tuu isän­nöi­mään Putinin ja Bidenin ta­paa­mis­ta – "Meillä on jo ko­ke­mus­ta"

24.04.2021 07:00 1
Tilaajille

Bidenin ja Putinin huip­pu­ta­paa­mi­sen tiellä on monta kom­pas­tus­ki­veä – Mistä Hel­sin­gis­sä oikein so­vit­tai­siin?

19.04.2021 22:48
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­heen­ai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

10.04.2021 07:50
Tilaajille

G20-mai­den joh­ta­jat ve­to­si­vat so­li­daa­ri­suu­teen – "On väl­tet­tä­vä ti­lan­ne, jossa vain rikkaat voivat suo­jau­tua vi­ruk­sil­ta"

22.11.2020 13:07

EU-joh­ta­jat rat­ko­vat yli­mää­räi­ses­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa Val­ko-Ve­nä­jän ja Turkin ky­sy­myk­siä

01.10.2020 13:26

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tys kiin­nos­ti ro­va­nie­me­läi­siä – kau­pun­ki­ku­vas­sa kokous näkyi po­lii­si­par­tioi­den ja pu­ku­mies­ten suurena määränä

07.05.2019 14:19

Pompeo ulotti kamp­pai­lun ark­ti­sel­le alueel­le – kiista Venäjän kanssa jat­ku­nee var­si­nai­ses­sa ko­kouk­ses­sa tänään

07.05.2019 08:17
Tilaajille

Ro­va­nie­men kenttä täyttyy kan­sain­vä­li­sis­tä ko­neis­ta – Sergei Lavrov saapui ken­täl­le il­ta­päi­väl­lä

06.05.2019 19:41

Po­lii­sien poik­keuk­sel­li­sen suuri määrä kiin­nit­ti huo­mio­ta

06.05.2019 18:03
Tilaajille

His­to­rial­li­sen kovaa puhetta Lapissa – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri Mike Pompeo syytti Venäjää ja Kiinaa: "Ha­luam­me­ko Jää­me­res­tä uuden Ete­lä-Kii­nan meren?"

06.05.2019 15:23

Tun­nis­tat­ko tätä enää jää­hal­lik­si? Lappi Areena muuttui täysin Ro­va­nie­men his­to­rian tär­keim­pään ko­kouk­seen – pai­kal­li­nen yritys tekee ar­vo­vie­rai­den­kin ruoat, katso menu

05.05.2019 19:39
Tilaajille

Ark­ti­sen neu­vos­ton ul­ko­mi­nis­te­rien kokous vai­kut­taa Ro­va­nie­men lii­ken­tee­seen maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na – val­mis­te­lu­ja tehdään jo sun­nun­tai-il­ta­na

05.05.2019 18:21

Katseet kään­ty­vät Pompeon ja Lav­ro­vin koh­taa­mi­seen Ro­va­nie­mel­lä – täl­lai­sia he ovat ja näistä ai­heis­ta he to­den­nä­köi­ses­ti kes­kus­te­le­vat

05.05.2019 10:10
Tilaajille

Ark­ti­sen neu­vos­ton kokous ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri tuo mu­ka­naan omat tur­va­mie­het ja autot

01.05.2019 08:00

Suur­val­to­jen mi­nis­te­rit saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le – kau­pun­gis­sa vie­te­tään tou­ko­kuus­sa ark­tis­ten ko­kous­ten su­per­viik­koa

26.04.2019 07:30

Mike Pompeo ja Sergei Lavrov Lappi Aree­nal­le tou­ko­kuus­sa? – Tämän kaiken korkean tason kokous vaatii

04.04.2019 11:00
Tilaajille