Helsingin hovioikeus
Kansanmurhan jälkeinen Ruanda kukoistaa hallituksensa pihtiotteessa – rankka perinne auttoi estämään järkyttävien tapahtumien toistumisen

Kan­san­mur­han jäl­kei­nen Ruanda ku­kois­taa hal­li­tuk­sen­sa pih­ti­ot­tees­sa – rankka perinne auttoi es­tä­mään jär­kyt­tä­vien ta­pah­tu­mien tois­tu­mi­sen

28.01.2021 18:34
Hovioikeus käsittelee rundalaispastorin vapauttamispyyntöä – Kansanmurhaan osallistuminen toi historian ensimmäisen joukkotuhontatuomion Suomessa

Ho­vi­oi­keus kä­sit­te­lee run­da­lais­pas­to­rin va­paut­ta­mis­pyyn­töä – Kan­san­mur­haan osal­lis­tu­mi­nen toi his­to­rian en­sim­mäi­sen jouk­ko­tu­hon­ta­tuo­mion Suo­mes­sa

28.01.2021 12:30