kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

FIS
Hiihtoliitto ei hyväksy venäläisten ja valkovenäläisten osallistumista FIS-kokoukseen – Norja boikotoi

Hiih­to­liit­to ei hyväksy ve­nä­läis­ten ja val­ko­ve­nä­läis­ten osal­lis­tu­mis­ta FIS-ko­kouk­seen – Norja boi­ko­toi

29.09.2022 17:24 1
Levi sulki kisarinne Blackin yleisöltä - 60000 kuution lumisäilöjen teko aloitettiin jo

Levi sulki ki­sa­rin­ne Blackin ylei­söl­tä - 60000 kuution lu­mi­säi­lö­jen teko aloi­tet­tiin jo

20.04.2022 19:30
Tilaajille

Sal­paus­se­län ki­sois­sa ei käytetä Venäjän maa­tun­nuk­sia

26.02.2022 10:59
Kansainvälinen hiihtoliitto perui kaikki Venäjälle aiotut maailmancupit - uusia paikkoja etsitään

Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to perui kaikki Ve­nä­jäl­le aiotut maail­man­cu­pit - uusia paik­ko­ja et­si­tään

25.02.2022 12:38
Suomalaismäkihyppääjä ei hyväksynyt päätöstä koronatestikuluista – Urheilun oikeusturvalautakunta ratkaisi asian Hiihtoliiton hyväksi

Suo­ma­lais­mä­ki­hyp­pää­jä ei hy­väk­sy­nyt pää­tös­tä ko­ro­na­tes­ti­ku­luis­ta – Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta rat­kai­si asian Hiih­to­lii­ton hyväksi

28.12.2021 12:33
Kansainvälinen hiihtoliitto sai uuden pääsihteerin Ranskasta

Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to sai uuden pää­sih­tee­rin Rans­kas­ta

23.06.2021 08:58
Miljardööriyrittäjä Johan Eliasch on Kansainvälisen hiihtoliiton uusi pomo

Mil­jar­döö­ri­yrit­tä­jä Johan Eliasch on Kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton uusi pomo

04.06.2021 16:28
Tilaajille
Hiihtoliitolta selvityspyyntö FIS:lle Bolshunovin laturaivon rangaistuksesta

Hiih­to­lii­tol­ta sel­vi­tys­pyyn­tö FIS:lle Bols­hu­no­vin la­tu­rai­von ran­gais­tuk­ses­ta

27.01.2021 12:41
Tilaajille
Norjalaishiihtäjiltä ”ei” loppuvuoden maailmancupeille - Ruotsissa päätetään keskiviikkona osallistumisesta, Suomessa lähipäivinä

Nor­ja­lais­hiih­tä­jil­tä ”ei” lop­pu­vuo­den maail­man­cu­peil­le - Ruot­sis­sa pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na osal­lis­tu­mi­ses­ta, Suo­mes­sa lä­hi­päi­vi­nä

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Lillehammerin joulukuun alun maailmancupin kilpailut siirtyvät

Lil­le­ham­me­rin jou­lu­kuun alun maail­man­cu­pin kil­pai­lut siir­ty­vät

12.11.2020 18:51
Tilaajille
FIS saa uuden pääsihteerin – Sarah Lewis äänestettiin tehtävästä pihalle

FIS saa uuden pää­sih­tee­rin – Sarah Lewis ää­nes­tet­tiin teh­tä­väs­tä pihalle

09.10.2020 22:06
Tilaajille
Tanja Poutiainen-Rinne nimettiin kansainvälisen hiihtoliiton alppihiihdon johtoryhmään: "Olen erittäin otettu"

Tanja Pou­tiai­nen-Rin­ne ni­met­tiin kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton alp­pi­hiih­don joh­to­ryh­mään: "Olen erit­täin otettu"

03.04.2020 09:34
Tilaajille