kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

FIS
"Kukaan ei halua antaa tasoitusta suksilla" – fluorivoiteiden käyttökiellosta aiheutuu paljon työtä ja kuluja

"Kukaan ei halua antaa ta­soi­tus­ta suk­sil­la" – fluo­ri­voi­tei­den käyt­tö­kiel­los­ta ai­heu­tuu paljon työtä ja kuluja

07.11.2023 15:44 1
Tilaajille
"Levi on lumen säilönnässä edelläkävijä" – FIS:n naisten maailmancupin johtaja Peter Gerdol ihasteli säilönnän pioneereja

"Levi on lumen säi­lön­näs­sä edel­lä­kä­vi­jä" – FIS:n naisten maail­man­cu­pin johtaja Peter Gerdol ihas­te­li säi­lön­nän pio­nee­re­ja

13.08.2023 19:30
Tilaajille
FIS piti venäläisten ja valkovenäläisten pannan toistaiseksi voimassa, mutta asiaa käsitellään syksyllä luultavasti uudemman kerran – Lahden MM-kisaisännyys 2029 on enää sinettiä vaille varma

FIS piti ve­nä­läis­ten ja val­ko­ve­nä­läis­ten pannan tois­tai­sek­si voi­mas­sa, mutta asiaa kä­si­tel­lään syk­syl­lä luul­ta­vas­ti uu­dem­man kerran – Lahden MM-ki­sa­isän­nyys 2029 on enää si­net­tiä vaille varma

25.05.2023 20:05
Tilaajille
Lahden haku on vahvoilla – Hiihtoliitto jätti hakemuksen pohjoismaisten hiihtolajien 2029 MM-kisojen järjestämisestä Lahdessa

Lahden haku on vah­voil­la – Hiih­to­liit­to jätti ha­ke­muk­sen poh­jois­mais­ten hiih­to­la­jien 2029 MM-ki­so­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä Lah­des­sa

03.05.2023 19:01
"Tämä on FIS:ltä pahimpia mokia ikinä" – Hiihdon fluorivoidekielto herättää epäluuloa ja kuumentaa tunteita

"Tämä on FIS:ltä pa­him­pia mokia ikinä" – Hiihdon fluo­ri­voi­de­kiel­to he­rät­tää epä­luu­loa ja kuu­men­taa tun­tei­ta

17.04.2023 19:30
Tilaajille
Lumilajit eivät alistu vielä viimeiseen lähtölaskentaan – FIS ja IBU ovat käyneet ilmastonmuutoksen kimppuun, mutta toimenpiteitä on tehty vasta vähän

Lu­mi­la­jit eivät alistu vielä vii­mei­seen läh­tö­las­ken­taan – FIS ja IBU ovat käyneet il­mas­ton­muu­tok­sen kimp­puun, mutta toi­men­pi­tei­tä on tehty vasta vähän

23.03.2023 19:30
FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch päästäisi Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat hiihdon arvokilpailuihin – Suomen ei pidä osallistua moisiin tapahtumiin
Pääkirjoitus

FIS:n pu­heen­joh­ta­ja Johan Eliasch pääs­täi­si Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän ur­hei­li­jat hiihdon ar­vo­kil­pai­lui­hin – Suomen ei pidä osal­lis­tua moisiin ta­pah­tu­miin

28.02.2023 07:27 3
FIS teki odotetun päätöksen: Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailukielto jatkuu talviurheilussa

FIS teki odo­te­tun pää­tök­sen: Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän kil­pai­lu­kiel­to jatkuu tal­vi­ur­hei­lus­sa

23.10.2022 09:58
Hiihtoliitto ei hyväksy venäläisten ja valkovenäläisten osallistumista FIS-kokoukseen – Norja boikotoi

Hiih­to­liit­to ei hyväksy ve­nä­läis­ten ja val­ko­ve­nä­läis­ten osal­lis­tu­mis­ta FIS-ko­kouk­seen – Norja boi­ko­toi

29.09.2022 17:24 1
Levi sulki kisarinne Blackin yleisöltä - 60000 kuution lumisäilöjen teko aloitettiin jo

Levi sulki ki­sa­rin­ne Blackin ylei­söl­tä - 60000 kuution lu­mi­säi­lö­jen teko aloi­tet­tiin jo

20.04.2022 19:30
Tilaajille

Sal­paus­se­län ki­sois­sa ei käytetä Venäjän maa­tun­nuk­sia

26.02.2022 10:59
Kansainvälinen hiihtoliitto perui kaikki Venäjälle aiotut maailmancupit - uusia paikkoja etsitään

Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to perui kaikki Ve­nä­jäl­le aiotut maail­man­cu­pit - uusia paik­ko­ja et­si­tään

25.02.2022 12:38
Suomalaismäkihyppääjä ei hyväksynyt päätöstä koronatestikuluista – Urheilun oikeusturvalautakunta ratkaisi asian Hiihtoliiton hyväksi

Suo­ma­lais­mä­ki­hyp­pää­jä ei hy­väk­sy­nyt pää­tös­tä ko­ro­na­tes­ti­ku­luis­ta – Ur­hei­lun oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­ta rat­kai­si asian Hiih­to­lii­ton hyväksi

28.12.2021 12:33
Kansainvälinen hiihtoliitto sai uuden pääsihteerin Ranskasta

Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to sai uuden pää­sih­tee­rin Rans­kas­ta

23.06.2021 08:58
Miljardööriyrittäjä Johan Eliasch on Kansainvälisen hiihtoliiton uusi pomo

Mil­jar­döö­ri­yrit­tä­jä Johan Eliasch on Kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton uusi pomo

04.06.2021 16:28
Tilaajille
Hiihtoliitolta selvityspyyntö FIS:lle Bolshunovin laturaivon rangaistuksesta

Hiih­to­lii­tol­ta sel­vi­tys­pyyn­tö FIS:lle Bols­hu­no­vin la­tu­rai­von ran­gais­tuk­ses­ta

27.01.2021 12:41
Tilaajille
Norjalaishiihtäjiltä ”ei” loppuvuoden maailmancupeille - Ruotsissa päätetään keskiviikkona osallistumisesta, Suomessa lähipäivinä

Nor­ja­lais­hiih­tä­jil­tä ”ei” lop­pu­vuo­den maail­man­cu­peil­le - Ruot­sis­sa pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na osal­lis­tu­mi­ses­ta, Suo­mes­sa lä­hi­päi­vi­nä

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Lillehammerin joulukuun alun maailmancupin kilpailut siirtyvät

Lil­le­ham­me­rin jou­lu­kuun alun maail­man­cu­pin kil­pai­lut siir­ty­vät

12.11.2020 18:51
Tilaajille
FIS saa uuden pääsihteerin – Sarah Lewis äänestettiin tehtävästä pihalle

FIS saa uuden pää­sih­tee­rin – Sarah Lewis ää­nes­tet­tiin teh­tä­väs­tä pihalle

09.10.2020 22:06
Tilaajille
Tanja Poutiainen-Rinne nimettiin kansainvälisen hiihtoliiton alppihiihdon johtoryhmään: "Olen erittäin otettu"

Tanja Pou­tiai­nen-Rin­ne ni­met­tiin kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton alp­pi­hiih­don joh­to­ryh­mään: "Olen erit­täin otettu"

03.04.2020 09:34
Tilaajille