Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Esittävä taide
Wiljamin lavalta Teatterikorkeakouluun – elokuvissa ja näytelmissä esiintynyt rovaniemeläinen Olavi Angervo lähtee opiskelemaan näyttelijäksi

Wil­ja­min lavalta Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun – elo­ku­vis­sa ja näy­tel­mis­sä esiin­ty­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Olavi Angervo lähtee opis­ke­le­maan näyt­te­li­jäk­si

18.07.2023 19:30 3
Tilaajille
Arvostelu: Tanssiteatteri Hurjaruuth: Ilo

Ar­vos­te­lu: Tans­si­teat­te­ri Hur­ja­ruuth: Ilo

03.02.2023 05:15
Tilaajille
Burleskitaiteilijat kritisoivat yhteiskuntaa ennakkoluuloista välittämättä – "Keskeisiä teemoja minulla ovat eläinoikeudet"

Bur­les­ki­tai­tei­li­jat kri­ti­soi­vat yh­teis­kun­taa en­nak­ko­luu­lois­ta vä­lit­tä­mät­tä – "Kes­kei­siä teemoja minulla ovat eläi­noi­keu­det"

09.06.2022 18:48 3
Tilaajille
"Kuin maailma pienoiskoossa" – Karita Tikka ja Lauri Sallinen muovaavat ohjelmistoa Hiljaisuus-festivaalille

"Kuin maailma pie­nois­koos­sa" – Karita Tikka ja Lauri Sal­li­nen muo­vaa­vat oh­jel­mis­toa Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le

16.02.2022 17:26
Kuorot, sirkukset ja uudet taiteenlajit pääsemässä kulttuurirahoituksen piiriin – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu, mutta muutokset jäävät pieniksi

Kuorot, sir­kuk­set ja uudet tai­teen­la­jit pää­se­mäs­sä kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­sen piiriin – Esit­tä­vän taiteen val­tion­osuus­jär­jes­tel­mä uu­dis­tuu, mutta muu­tok­set jäävät pie­nik­si

26.02.2020 18:14
Uuden esitystilan avajaisviikko tarjosi laajan tunnelmien ja taidemuotojen kirjon: Naurua, liikutusta ja magiaa

Uuden esi­tys­ti­lan ava­jais­viik­ko tarjosi laajan tun­nel­mien ja tai­de­muo­to­jen kirjon: Naurua, lii­ku­tus­ta ja magiaa

20.02.2020 10:41
Tilaajille
Tavallisten naapurintätien toinen puoli – Maailman pohjoisin burleskiyhdistys juhlii lauantaina viisivuotissyntymäpäiviään omilla ehdoillaan

Ta­val­lis­ten naa­pu­rin­tä­tien toinen puoli – Maail­man poh­joi­sin bur­les­ki­yh­dis­tys juhlii lauan­tai­na vii­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viään omilla eh­doil­laan

29.10.2019 07:30
Tilaajille