Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Energiatehokkuus
Ilmastopäästöt ovat vähentyneet Lapin kunnissa – sähkönkulutus putosi Kemissä kolmanneksen kymmenessä vuodessa

Il­mas­to­pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet Lapin kun­nis­sa – säh­kön­ku­lu­tus putosi Kemissä kol­man­nek­sen kym­me­nes­sä vuo­des­sa

03.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen Sampokeskuksen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään – Rahasto on aloittanut energiatehokkuushankkeen

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä py­ri­tään pie­nen­tä­mään – Rahasto on aloit­ta­nut ener­gia­te­hok­kuus­hank­keen

14.10.2020 18:09
Tilaajille
Montako insinööriä tarvitaan vaihtamaan led-lamppu? Vanhojen halogeenien korvaaminen ledeillä on yllättävän vaikeaa – voi vaatia koko valaisinjärjestelmän uusimisen

Montako in­si­nöö­riä tar­vi­taan vaih­ta­maan led-lamp­pu? Van­ho­jen ha­lo­gee­nien kor­vaa­mi­nen le­deil­lä on yl­lät­tä­vän vaikeaa – voi vaatia koko va­lai­sin­jär­jes­tel­män uu­si­mi­sen

19.10.2019 08:00
Tilaajille