kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Elintarviketurvallisuus
Tiedätkö kuka voi tutkia, täyttääkö poronlihasta tehty jauheliha mikrobiologiset laatuvaatimukset? – ScanLab voi hoitaa Pohjois-Suomen vaativatkin laboratoriotarpeet
Mainos ScanLab

Tie­dät­kö kuka voi tutkia, täyt­tää­kö po­ron­li­has­ta tehty jau­he­li­ha mik­ro­bio­lo­gi­set laa­tu­vaa­ti­muk­set? – ScanLab voi hoitaa Poh­jois-Suo­men vaa­ti­vat­kin la­bo­ra­to­rio­tar­peet

09.12.2022 06:00
Ruokavirasto määrää kaikki Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat lihatuotteet hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:13 3
Tilaajille
Pentik neuvoo poistamaan bambuastiat käytöstä – haitallista ainesosaa sisältäviin tuotteisiin voi vielä törmätä jälleenmyyjillä ja kirpputorilla

Pentik neuvoo pois­ta­maan bam­bu­as­tiat käy­tös­tä – hai­tal­lis­ta ai­nes­osaa si­säl­tä­viin tuot­tei­siin voi vielä törmätä jäl­leen­myy­jil­lä ja kirp­pu­to­ril­la

25.05.2021 14:37
Tilaajille