Mainos

Tie­dät­kö kuka voi tutkia, täyt­tää­kö po­ron­li­has­ta tehty jau­he­li­ha mik­ro­bio­lo­gi­set laa­tu­vaa­ti­muk­set? – ScanLab voi hoitaa Poh­jois-Suo­men vaa­ti­vat­kin la­bo­ra­to­rio­tar­peet

Jos lihavalmisteelle on asetettu laatuvaatimuksia, avuksi voi pyytää ScanLabin. Yritys varmistaa laboratoriotutkimuksessa, että lihavalmiste täyttää vaatimukset. Myös kalanäytteet ovat tuttuja tutkittavia ScanLab:ssa.

ScanLabissa työskentelee laboratorio- tai ympäristöalan asiantuntijoita, laborantteja, kemistejä, mikrobiologi ja kenttähenkilöstöä. Kuvassa edessä Krista Toppi (vas.) ja Aila Lamminkangas, keskellä Annamária Gujdár, Heli Takkinen, Tiina Maukonen ja Leena Erkkilä sekä takana Aleksi Kolehmainen ja Vesa Hietapelto.
ScanLabissa työskentelee laboratorio- tai ympäristöalan asiantuntijoita, laborantteja, kemistejä, mikrobiologi ja kenttähenkilöstöä. Kuvassa edessä Krista Toppi (vas.) ja Aila Lamminkangas, keskellä Annamária Gujdár, Heli Takkinen, Tiina Maukonen ja Leena Erkkilä sekä takana Aleksi Kolehmainen ja Vesa Hietapelto.

Ruokaviraston hyväksymä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on panostanut asiakaspalveluun näytekuljetusten järjestämiseksi, jotta näytteet saadaan mahdollisimman nopeasti kuljetettua laboratorioon tutkittavaksi pitkienkin matkojen takaa.

Lapin alueen asiakkailta välimatkat vaativat suunnittelua ja ennakointia.

”Näyteoton ajankohdan ja näytekuljetus on suunniteltava niin, että näytteet saadaan kuljetettua oikeissa aikarajoissa laboratorioon. Näin varmistetaan tutkimuksen luotettava lopputulos”, kertoo kehittämispäällikkö Vesa Hietapelto.

140-vuotias ScanLab Oy on nykyisin monipuolinen ja laadukas elintarvike- ja ympäristöalan palvelulaboratorio, joka tarjoaa palveluitaan kunnille, yrityksille ja kotitalouksille. ”Me teemme elintarvikeisiin, pintapuhtausnäytteisiin, salmonellanäytteisiin, gluteeniin, vesiin, asumisterveyteen ja ympäristöön liittyviä laboratoriopalveluita sekä lisäksi laajasti näytteenottopalveluita”, linjaa toimitusjohtaja Leena Erkkilä.

Kehittämispäällikkö Vesa Hietapelto ja toimitusjohtaja Leena Erkkilä vievät ScanLabia kohti moderneja, nopeita ja asiakkaalle helppoja laboratoriokäytäntöjä muun muassa uuden tietotekniikan avulla.
Kehittämispäällikkö Vesa Hietapelto ja toimitusjohtaja Leena Erkkilä vievät ScanLabia kohti moderneja, nopeita ja asiakkaalle helppoja laboratoriokäytäntöjä muun muassa uuden tietotekniikan avulla.

ScanLabin kenttähenkilöstö koostuu sertifioiduista näytteenottajista ja mittaajista, jotka ovat tottuneita Pohjoisen erämaassa liikkujia. ScanLabilla on toimintaa Nivalasta aina Utsjoelle ja Kainuuseen asti. Kenttätyöntekijän viikko saattaa olla hyvin monipuolinen, sillä he ottavat niin elintarvike- ja pintapuhtausnäytteitä, erityyppisiä vesinäytteitä, uima-, talous-, pohja-, jäte- ja luonnonvesinäytteitä, sekä tekevät hydrologisia mittauksia ympäri vuoden.

”Osa asiakkaistamme saa meiltä ohjeet, ottaa näytteet itse ja lähettää ne meille analysoitavaksi. Osa asiakkaista taas haluaa näytteenotonkin riippumattomalta toimijalta, jolloin meidän ammattilaisemme hoitavat sekä näytteenoton että laboratoriotutkimuksen”, Erkkilä selvittää.

ScanLabin tekemä työ liittyy näkymättömästi ihmisten arkeen monella tavalla.

”Tutkimme esimerkiksi jatkuvasti suunnitellusti uimahalleista tai uimarannoilta uimavesien ja vesilaitosten verkostoista otettujen talousvesinäytteiden laatua. Toisaalta asiakkaillemme saattaa tulla eteen odottamattomia tilanteita, joissa ihmisten terveys ja turvallisuus voi olla vaarantunut. Tällöin voimme aloittaa tutkimukset nopeasti ja hyvinkin kattavasti meille toimitetuista näytteistä”, Erkkilä havainnollistaa.

Antti Lauronen ja Sonja Risti kuuluvat ScanLabin kenttähenkilöstöön, johon lukeutuu sertifioituja näytteenottajia, mittaajia ja tottuneita pohjoisen erämaassa liikkujia.
Antti Lauronen ja Sonja Risti kuuluvat ScanLabin kenttähenkilöstöön, johon lukeutuu sertifioituja näytteenottajia, mittaajia ja tottuneita pohjoisen erämaassa liikkujia.

Palveluja yrityksille ja julkiselle sektorille

Suurin osa ScanLabin asiakkaista on julkista sektoria ja yrityksiä, joilla on lakisääteinen tai suosituksiin perustuva tarve käyttää ScanLab:n palveluja. ”Osa asiakkaista katsoo, että on puhtaasti heidän oma etunsa seurata itse ja tutkituttaa myytävänä tai käytössä olevien elintarvikkeiden laatua ja säilyvyyttä laajemmin kuin mitä minimisuositukset edellyttäisivät”, Leena Erkkilä kertoo.

”Kotitalouksia voi huolettaa kaivon vedenlaatu, joka kannattaa tutkia viiden vuoden välein veteen päässeiden epäpuhtauksien varalta.”

ScanLabiin saa yhteyden nettisivujen kautta yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella.

”Kotitalouksia voi huolettaa kaivon vedenlaatu, joka kannattaa tutkia viiden vuoden välein veteen päässeiden epäpuhtauksien varalta. Kaivoveden voi pilata myös radon, raskasmetallit ja vanhoista merenpohjista maaperään jäänyt suola”, selvittää Vesa Hietapelto.

ScanLabia viedään kohti moderneja, nopeita ja asiakkaalle helppoja laboratoriokäytäntöjä muun muassa uuden tietotekniikan avulla. ”Kun luovumme esimerkiksi paperisten tulosteiden käytöstä ja arkistoinnista, käsipareja vapautuu mielekkäämpään työhön. Myös näytteiden kuljetuslogistiikan sujuvoittaminen parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua.”

Kun paperisten tulosteiden käytöstä ja arkistoinnista, käsipareja vapautuu mielekkäämpään työhön. Kuvassa Annamária Gujdár.
Kun paperisten tulosteiden käytöstä ja arkistoinnista, käsipareja vapautuu mielekkäämpään työhön. Kuvassa Annamária Gujdár.

Luonnon hyvinvointi kasvava trendi

ScanLabissa näytteiden ja analyysien näkökulma on kokemassa välttämättömän muutoksen.

”Esimerkiksi luonnonvesinäytteiden ottaminen ja analysointi on kasvava trendi, koska ollaan yhä kiinnostuneempia vesistöjen tilasta ja puhdas vesi on edellytys terveille vesiekosysteemeille”, Hietapelto tiivistää.

Hän arvioi, että luonnonvesinäytteiden ja niistä tehtyjen analyysien kasvupotentiaali on Pohjois-Suomessa valtava. ”Pohjoisessa on paljon luontoa, isojen vesialueita ja laajoja metsiä. Siksi näytteenoton ja analysoinnin tarpeen mittakaava on iso.”

ScanLabissa työskentelee laboratorio- tai ympäristöalan asiantuntijoita, laborantteja, kemistejä, mikrobiologi ja kenttähenkilöstöä. Erittäin monipuolisesti oman alansa palveluja tarjoava yritys on haluttu työpaikka ja hyvin tunnettu myös laboranttialan opiskelijoiden keskuudessa.

”ScanLab on opiskelijoiden keskuudessa haluttu harjoittelupaikka ja voimme valita hakijoiden joukosta meille harjoitteluun tulevat opiskelijat. Ala kiinnostaa ja meidän laaja laboratoriopalvelujen valikoima varmistaa laboranttiopiskelijoille hyvin kattavan harjoittelun”, Leena Erkkilä sanoo.

ScanLab Oy