Elektroninen musiikki
Hyperboreal tuo klubin olohuoneeseen – elektronisen musiikin, housen ja teknon jytkettä Oulusta, Rovaniemeltä, Haaparannalta, Oslosta ja Tromssasta

Hy­per­bo­real tuo klubin olo­huo­nee­seen – elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin, housen ja teknon jyt­ket­tä Ou­lus­ta, Ro­va­nie­mel­tä, Haa­pa­ran­nal­ta, Oslosta ja Troms­sas­ta

21.05.2020 10:30
Tilaajille