Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Asevienti
Puolueilta varovaista tukea aseviennille Ukrainaan – Näin eduskuntaryhmien puheenjohtajat perustelivat näkemyksiään

Puo­lueil­ta va­ro­vais­ta tukea ase­vien­nil­le Uk­rai­naan – Näin edus­kun­ta­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat pe­rus­te­li­vat nä­ke­myk­siään

22.02.2022 18:30
Tilaajille
Suomi vie joitakin sotilastarvikkeita puolustussotaan varustautuvaan Ukrainaan – näillä periaatteilla vientiluvat käsitellään

Suomi vie joi­ta­kin so­ti­las­tar­vik­kei­ta puo­lus­tus­so­taan va­rus­tau­tu­vaan Uk­rai­naan – näillä pe­ri­aat­teil­la vien­ti­lu­vat kä­si­tel­lään

25.01.2022 18:45 9
Tilaajille
Uusia lupia puolustustarvikkeiden vientiin Turkkiin ei myönnetä, mutta aikaisemmin myönnettyjä lupia ei peruta

Uusia lupia puo­lus­tus­tar­vik­kei­den vien­tiin Turk­kiin ei myön­ne­tä, mutta ai­kai­sem­min myön­net­ty­jä lupia ei peruta

25.10.2019 18:00
Kaikkonen Turkin asevientiluvista: "Myönnettyjä lupia ei ole yksinkertaista perua, on syytä seurata EU-maiden käytäntöä"

Kaik­ko­nen Turkin ase­vien­ti­lu­vis­ta: "Myön­net­ty­jä lupia ei ole yk­sin­ker­tais­ta perua, on syytä seurata EU-mai­den käy­tän­töä"

10.10.2019 18:02
Tilaajille