Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Uusia lupia puo­lus­tus­tar­vik­kei­den vien­tiin Turk­kiin ei myön­ne­tä, mutta ai­kai­sem­min myön­net­ty­jä lupia ei peruta

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, ettei Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.
Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, ettei Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.
Kuva: Joel Maisalmi

Puolustusministeriön mukaan Suomi tiukensi linjaansa puolustustarvikkeiden viennille Turkkiin 9. lokakuuta alkaen. Silloin keskeytettiin uusien puolustustarvikkeiden vientilupien myöntäminen maahan Turkin Syyriassa aloittaman sotilasoperaation vuoksi. Suomi noudattaa myös EU:n ja YK:n asettamia asevientikieltoja.

Puolustusministeriö on selvittänyt myös aiemmin myönnettyjen ja voimassa olevien vientilupien tilannetta. Selvityksen perusteella voimassaoleviin lupiin ei ole syytä puuttua, sillä kyse ei ole ase- tai ampumatarvikkeista tai muusta tuhoa tuottavasta materiaalista.

EU-maiden kesken ei ole tehty päätöstä perua jo myönnettyjä puolustustarvikkeiden vientilupia Turkkiin, mutta osa on Suomen tapaan jäädyttänyt uudet luvat. Suomi pidättää mahdollisuuden arvioida vanhoja lupia uudelleen yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Viime vuonna Turkkiin myönnettiin Suomesta euromääräisesti tarkasteltuna eniten, eli vajaan 40 miljoonan euron edestä sotatarvikkeiden siirto- ja vientilupia. Euroopan Unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon luokituksen mukaan kyse oli kolmen eri luokan eli ML3, ML5 ja ML13 -tuotteista.

ML3 tarkoittaa ampumatarvikkeita ja sytyttimen asetuslaitteita sekä niitä varten erityisesti suunniteltuja komponentteja. ML 5 tarkoittaa erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tulenjohto- sekä muun muassa niihin liittyviä hälytyslaitteita. ML13- tarkoittaa panssarointi- tai suojavarustusta sekä suojarakenteita ja komponentteja.

Turkkiin vietiin viime vuonna sotatarvikkeita Suomesta noin 17 miljoonan euron edestä. Puolustusministeriön antamien tietojen mukaan kokonaisviennistä 99,1 prosenttia koostui suojausteräksestä. Turkkiin vietiin myös patruunoita ja etäisyysmittausmoduuleita. Turkki oli Puolan jälkeen toiseksi tärkein vientimaa, käy ilmi tilastoista joissa ministeriö seuraa vientiluvan alaisten tuotteiden vientiä.

Suomesta vietiin ulkomaille sotatarvikkeita viime vuonna 128 miljoonan euron edestä. Toteutuneiden vientien arvo nousi 17 prosenttia vuodesta 2017. Merkittävimpiä vientejä olivat viime vuonna ajoneuvokomponenttien vienti Puolaan, ajoneuvojen valmistuksessa käytettävän suojausteräksen viennit Turkkiin sekä ajoneuvojen ja ajoneuvokomponenttien ja ilma-alusten komponenttien viennit Ruotsiin.

Viimeisin vientilupa Turkkiin myönnettiin syyskuussa. Robonic Ltd Oy saa viedä Turkkiin ilma-alusten lähetysalustan ja siihen liittyviä osia. Tuotteen loppukäyttö on miehittämättömien ilma-alusten lähettäminen maalilennokkitoiminnassa.