Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Ääntenlaskenta

Näinkin voi käydä: Maarit Ai­rak­si­nen jäi yhden äänen päähän Ro­va­nie­men val­tuus­tos­ta – Tar­kas­tus­las­ken­ta on me­nos­sa, mutta ihmettä hän ei odota

15.06.2021 14:05 3

Vaa­li­tu­lok­sia jou­dut­tiin odot­ta­maan pitkään – Kir­jaus­vir­he hidasti en­nak­koään­ten las­ken­taa So­dan­ky­läs­sä

14.06.2021 12:55
Tilaajille

Näin val­tuus­to­pai­kat jae­taan: Ääni menee sekä eh­dok­kaal­le että lis­tal­le ja ää­ni­ha­ra­van äänistä on iso hyöty listan hän­nil­lä

13.06.2021 19:28
Tilaajille