kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan Snow­park!

Aavasaksan laskettelukeskus on Ylitornion timanttinen helmi. Kunta on tehnyt viime vuosien aikana merkittäviä panostuksia laskettelukeskuksen kehittämiseen. Tämä on ollut iso satsaus, joka näkyy myös rinnekeskuksen kävijämäärissä. Parhaimpaan sesonkiaikaan laskettelijoita on runsaasti, se on todella hieno juttu!

Aavasaksan rinnetoiminnalla on valtava merkitys myös kuntalaisille, se on mieluisa lähiliikunta- ja virkistysalue. Erityisesti nuorisolle laskettelu on todella tärkeä harrastus, merkittävä osa kunnan nuorista viettää ison osan vapaa-ajastaan rinteessä kauden aikana. Koululaisille suunnatussa harrastustoimintakyselyssä selvisi, että laskettelu on selkeästi kunnan lasten ja nuorten suosituin harrastus.

Useita vuosia on meidän nuorten keskuudessa kuitenkin muhinut toive saada Snowpark Aavasaksalle. Nuorisovaltuusto teki keväällä kyselyn nuorille, jossa kartoitettiin nuorten ajatuksia kunnan palveluista. Kyselyn perusteella selvisi, että Snowpark oli selkeästi merkittävin viihtyvyyttä parantava asia Ylitorniolla. Snowpark on rinteeseen rakennettava temppualue, johon muodostuu erilaisista hyppyreistä ja liukualueista. Suomen hiihtokeskusyhdistyksen mukaan melkein jokaisessa Suomen laskettelukeskuksessa on jonkinlainen Snowpark- alue.

Snowpark lisäisi merkittävästi Aavasaksan kiinnostavuutta laskettelijoiden silmissä. Vaikka harrastuksena laskettelu on mukava ja mielekäs ja intoa riittäisi laskea useamman kerran viikossa, mielenkiintoa on vaikea säilyttää koko kauden ajan Aavasaksan nykyisellä tarjonnalla. Olemme täysin varmoja, että Snowparkin myötä laskettelijat harrastaisivat innokkaammin juuri omassa kotirinteessä ja harrastus pysyisi aktiivisena vanhemmiksi. Nyt haasteita ja vaihtelua on haettava muista laskettelukeskuksista. Kaikilla ei tähän edes ole mahdollisuutta, vaan harrastaminen jää kokonaan.

Laskettelu on todella tärkeä harrastus kunnan nuorisolle ja toivoisimme että siihen myös panostetaan! Snowpark lisäisi merkittävästi Aavasaksan kiinnostavuutta myös kunnan rajojen ulkopuolella.

Epäilyt tapaturmien lisääntymisestä Snowparkin myötä ovat todennäköisesti liioiteltuja, näin ei tiedustelujen mukaan ole käynyt muissakaan keskuksissa. Ammattimaisesti rakennettu Snowpark on tae siitä, että se on myös turvallinen, eikä vahinkoja satu. Nuoret haluavat kehittää teknisiä taitojaan turvallisessa ympäristössä. Harjoittelun ja valistuksen kautta saadaan kyllä laskijatkin välttämään ylilyöntejä.

Kannanotto hyväksytty Ylitornion nuorisovaltuuston kokouksessa 1.1.2021.

Senni VälimaaYlitornion Nuorisovaltuuston puheenjohtaja