Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

5–11 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan So­dan­ky­läs­sä tam­mi­kuus­sa

Riskiryhmiin kuuluvien 5–11-vuotiaiden koronarokotukset aloitetaan Sodankylässä tammikuussa. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun varmistuu millä aikataululla lapsille soveltuvia rokotteita saadaan Sodankylään.

THL laatii vielä erilliset ohjeet sekä lasten riskiryhmistä että vakavasti immuunipuutteisista. Myös näistä tarkemmista ohjeista tiedotetaan lisää myöhemmin.