Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

14 hakijaa Posion elin­kei­no­pääl­li­kök­si – katso tästä ni­mi­lis­ta

Posion kunnanhallitus saa maanantaina käsittelyynsä elinkeinopäällikön viran täytön.

Virkaa on hakenut 14 henkilöä. Kunnanhallituksen tehtävänä on nimetä haastatteluun kutsuttavat sekä haastattelutyöryhmä ja aikatauluttaa haastattelut.